Din position: Hem > Värmdö kommun > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2016-11-10

Sammanträde 2016-11-10

Datum
Klockan
10:00
Plats
Kanholmsfjärden

OBS! Nämnden flyttad till klockan 10.00 OBS!

Följande rum för gruppmöten är bokade mell Läs mer...an 09.00-10.00:
Allians för Värmdö, Kanholmsfjärden
S, Torsbyfjärden
V, Nämdöfjärden
MP, Värmdösalen

1 Information inför lokalplan 2017 (Dnr 2016UTN/0181)

2 Nya riktlinjer för annat sätt att fullgöra skolplikten (dnr 2016UTN/0230)

3 Budgetuppföljningsprognos 3 per september 2016 för utbildningsnämnden (Dnr 2015UTN/0376)

4 Redovisning till Skolinspektionen utifrån föreläggande avseende huvudmannens ansvarstagande inom ramen för skolformen förskoleklass och grundskola (Dnr 2015UTN/0318)

5 Revidering av riktlinjer för modersmålsundervisning, studiehandledning och svenska som andraspråk i kommunala grundskolor och grundsärskolan (Dnr 2016UTN/0203)

6 Revidering av riktlinjer för modersmålsstöd i förskolan och förskoleklass (Dnr 2016UTN/0240)

7 Revidering av riktlinjer för grundplacering av elever samt antagning till kommunala förskoleklasser och grundskolor (Dnr 2016UTN/0268)

8 Godkännande av rätt till bidrag för fristående pedagogisk omsorg: Djurö (Dnr 2016UTN/0221)

9 Timplan för Värmdös grundskolor (Dnr 2016UTN/0271)

10 Sektorchef informerar (Dnr 2016UTN/0181)

11 Delgivningar november 2016 (Dnr 2016UTN/0118)

12 Delegationsbeslut november 2016 (Dnr 2016UTN/0082)

§94 Informationsärenden på utbildningsnämnden 2016

§95 Nya riktlinjer för annat sätt att fullgöra skolplikten

§96 Detaljbudget 2016 för utbildningsnämnden

§97 Skolinspektionens regelbundna tillsyn i Värmdö kommun 2015

§98 Revidering av riktlinjer för modersmålsundervisning, studiehandledning och svenska som andraspråk i kommunala grundskolor och grundsärskolan

§99 Revidering av riktlinjer för modersmålsstöd i förskolan och förskoleklass

§100 Revidering av riktlinjer för grundplacering av elever samt antagning till kommunala förskoleklasser och grundskolor

§101 Godkännande av rätt till bidrag för fristående pedagogisk omsorg: Djurö

§102 Timplan för Värmdös grundskolor

§103 Informationsärenden på utbildningsnämnden 2016

§104 Delgivningar november 2016

§105 Delegationsbeslut 2016, utbildningsnämnden