Din position: Hem > Värmdö kommun > Utbildningsstyrelsen > Sammanträde 2013-06-19

Sammanträde 2013-06-19

Datum
Klockan
17:30
Plats
Kanholmsfjärden kommunhuset, Skogsbovägen 21

2 Godkännande av dagordning

4 Justeringens tid och plats

5 Presentation nya chefer

Info
Anna Boman
Ulrika Bjärhall
Christina Söderkvist
Öppet

6 Plan för verksamhetsbesök och dialogforum

8 Plan för budget i balans

US
Pia Andersen
Ann-Christin Jernberg
Öppet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Information kring inrättande av förstelärare i proVarmdos skolor

10 Nytt namn på grundskola till läsåret 2013/2014

12 Information från produktionschefen

13 Delgivningar och anmälningsärenden

14 Rapportering av delegationsbeslut

§52 Yttrande över kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget 2014

§53 Presentation av nya chefer

§54 Plan för verksamhetsbesök och dialogforum

§55 Utbildningsstyrelsens plan för budget i balans

§56 Information kring inrättande av förstelärare i proVarmdos skolor

§57 Nytt namn på grundskola till läsåret 2013/2014

§58 Lärotider och lovdagar för proVarmdos grundsärskola och gymnasiesärskola

§59 Produktionschefen informerar

§60 Delgivningar och anmälningsärenden

§61 Rapportering av delegationsbeslut