Din position: Hem > Värmdö kommun > Utbildningsstyrelsen > Sammanträde 2013-09-05

Sammanträde 2013-09-05

Datum
Klockan
17:30
Plats
Kanholmsfjärden kommunhuset, Skogsbovägen 9-11

5 Information CAS Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

7 Plan för ackumulerade underskott

US
Pia Andersen
Ann-Christin Jernberg
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Information från produktionschefen

11 Delgivningar och anmälningsärenden

12 Rapportering av delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (158 kb)

§62 Information arbetsplatsförlagt lärande APL

§63 Delårsbokslut per juni 2013 BUP 2

§64 Plan för ackumulerade underskott

§65 Svar på motion (V) om en köttfri dag i veckan.

§66 Svar på motion (-) om utredning om försäljning av Kvarnbergsskolan

§67 Produktionschefen informerar

§68 Delgivningar och anmälningsärenden

§69 Rapportering av delegationsbeslut

§192 S-grupper deltar ej i beslutet.