Din position: Hem > Värmdö kommun > Utbildningsstyrelsen > Sammanträde 2013-11-14

Sammanträde 2013-11-14

Datum
Klockan
Plats

2 Godkännande av dagordning

4 Justeringens tid och plats

6 Rapport om utfall av föreslagna åtgärder med anledning av underskott samt åtgärdsplan

7 Långsiktig plan för att arbeta in ackumulerat underskott för de enheter som har nytillsatta chefer

8 Kommunens medlemskap i intresseorganisationer

9 Nytt namn på Värmdö särskola

10 Information inför detaljbudget 2014

11 Kontoret informerar

12 Ordföranden informerar

§81 BUP 3 budgetuppföljning per september 2013

§82 Rapport om utfall av föreslagna åtgärder med anledning av underskott samt åtgärdsplan

§83 Långsiktig plan för att arbeta in ackumulerat underskott för de enheter som har nytillsatta chefer

§84 Kommunens medlemskap i intresseorganisationer

§85 Nytt namn på Värmdö särskola

§86 Information inför detaljbudget 2014

§87 Produktionschefen informerar

§88 Ordföranden informerar

§89 Delgivningar och anmälningsärenden

§90 Rapportering av delegationsbeslut