Din position: Hem > Värmdö kommun > Valnämnden > Sammanträde 2017-05-23

Sammanträde 2017-05-23

Datum
Klockan
15:00
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

5 Information till valnämnden, maj 2017

6 Ändring av valkretsindelning i Värmdö kommun

7 Ändring av distriktsindelning i Värmdö kommun

8 Återrapportering System för valadministration

9 Arvode till röstmottagare vid val 2018 och 2019