Din position: Hem > Värmdö kommun > Vård- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2018-02-06

Sammanträde 2018-02-06

Datum
Klockan
16:30
Plats
Kanholmsfjärden

5 Information till vård- och omsorgsnämnden, januari

6 Ekonomisk månadsuppföljning, vård- och omsorgsnämnden januari 2018

7 Effektmål för 2018 Vård- och omsorgsnämnden, version 2

8 Uppdatering LOV Daglig verksamhet

Dnr: Dnr2017VON/0118

Handlingarna i ärendet är sekretessbelagda och publiceras därför ej.

Stängt

10 Ansökan om kompetensutvecklingsmedel

11 Beredning av initiativ (S) till VON: Ansökan om kompetensutvecklingsmedel

12 Revidering av firmateckningsordning för VON 2018

13 Redogörelse av åtgärder med anledning av konsultrapporten 2016 - 02-11

14 Justitieombudsmannen(JO): 5904-2017, Begäran om yttrande

(Dnr 2017VON/0138)

Sekretess - handlingar publiceras ej.

15 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 8.8.1-12863/2017-2 icke verkställt beslut

Sekretess - handlingar publiceras ej.

16 Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) 8.8.1-12865-4 icke verkställt beslut

Sekretess - handlingar publiceras ej.

17 Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Sekretess - handlingar publiceras ej.

8.8.1-12864/2017-2 icke verkställt beslut

18 Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

8.8.1-12846/2017-4 icke verkställt beslut