Din position: Hem > Värmdö kommun > Vård- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2018-03-06

Sammanträde 2018-03-06

Datum
Klockan
16:30
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

5 Verksamhetsberättelse 2017, vård- och omsorgnämnden

6 Ej verkställda beslut kvartal 4 2017

7 Uppföljning internkontroll 2017

8 Uppdatering av LOV Daglig verksamhet

(Dnr2017VON/0118)

Stängt, sekretess handlingar publiceras därför ej

9 Patientsäkerhetsberättelse 2017 för särskilda boendeformer – Äldreomsorg inom Värmdö kommun

10 Åtgärder med anledning av föreläggande på Djuröhemmet

11 Motion (SD) Samarbete mellan förskola och äldreomsorg

12 Information till vård- och omsorgsnämnden 2018-03-06

13 Delgivningar 2018-03-06, vård- och omsorgsnämnden

(Dnr 2018VON/0005)

För minnesanteckningar och protokoll för rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet, se respektive råds sida på insyn.

Stängt

16 Intitiativ (MP) till VON: Korttidsboende

17 Intitiativ (MP) till VON: Dagverksamhet