Din position: Hem > Värmdö kommun > Vård- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2015-12-08

Sammanträde 2015-12-08

Datum
Klockan
15:00
Plats
Värmdösalen

2 Godkännande av dagordning

4 Justeringens tid och plats

5 Revidering av riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen

6 Riktlinjer för handläggning enligt LSS och SoL för personer under 65 år (återremitterat)

7 Svar på motion (S) om förebyggande brandskyddsarbete

8 Svar på initiativ (S) - Offensiv fallprevention i Värmdö - ge gratis broddar till alla över 65 år!

10 Yttrande till IVO angående ej verkställt beslut

11 Yttrande till IVO angående klagomål från enskild

VON
Stängt

Informationsärenden

12 Sektorschef informerar

13 Delgivningar

14 Delegationer

15 Övriga frågor

§91 Revidering av riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen

§92 Riktlinjer för handläggning enligt LSS och SoL för personer under 65 år

§93 Svar på motion (S) om förebyggande brandskyddsarbete

§94 Svar på initiativ (S) ­ Offensiv fallprevention i Värmdö ­ ge gratis broddar till alla över 65 år!

§95 Effektmål och detaljbudget 2016, vård- och omsorgsnämnden

§96 Yttrande till IVO angående ej verkställt beslut

§97 Yttrande till IVO ­ Dnr 8.2-34205/2015