Din position: Hem > Värmdö kommun > Vård- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2016-06-21

Sammanträde 2016-06-21

Datum
Klockan
16:30
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

5 Muntlig avrapportering från utredningskommittén om den nationella överenskommelsen

6 Månadsrapport april - maj

7 Effektmål gällande förebyggande arbete äldre

9 Ansökningar grundbidrag intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning år 2016

12 Revidering av firmateckningsordning för vård- och omsorgsnämnden

13 Sektorschef informerar

14 Övriga frågor

Stängt Delgivningar och delegationer

§52 Godkännande av dagordning

§53 Muntlig avrapportering från utredningskomittén om den nationella överenskommelsen

§54 Månadsrapport april ­ maj

§55 Information om morgondagens LSS-utmaningar och möjligheter

§56 Uppdrag till sektorschef om jämförande statistik avseende beslut gällande insatser enligt LSS

§57 Effektmål gällande förebyggande arbete för äldre

§58 Kommundirektörens förslag till budget 2017

§59 Ansökningar om grundbidrag intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning år 2016

§60 Ansökningar grundbidrag för pensionärsföreningar 2016

§61 Yttrander över överklagat beslut i vård- och omsorgsnämnden angående samverkan enligt LSS 15:7

§62 Revidering av firmateckningsordning för vård- och omsorgsnämnden

§63 Sektorschef informerar

§65 Delgivningar juni 2016

§66 Anmälan av delegationsbeslut och ordförandebeslut juni 2016