Din position: Hem > Värmdö kommun > Vård- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2017-09-11

Sammanträde 2017-09-11

Datum
Klockan
16:30
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

6 Budgetuppföljningsprognos 2

8 Revidering av vård- och omsorgsnämndens reglemente

9 Remiss: Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre, SOU 2017:21

10 Ej verkställda beslut, kvartal 2

11 Beredning av initiativ (MP): "Upprepad ansökan om samma insats"

12 Beredning av initiativ (MP): "Öka politikens insyn i arbetet med patientsäkerhet"

13 Initiativ (S): "Gör Djuröhemmet till en attraktiv/attraktivare arbetsplats"

14 Slutlig rapport: renovering Gustavsgården

15 Uppföljning av handlingsplan HSL, Gustavsgården

16 Lägesrapport utbyggnad av Djuröhemmet

17 Delgivningar september 2017, vård- och omsorgsnämnden