Din position: Hem > Värmdö kommun > Vård- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2017-12-12

Sammanträde 2017-12-12

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kanholmsfjärden

5 Information om utbyggnad Djuröhemmet

6 Vård- och omsorgsnämndens effektmål för 2018

7 Månadsuppföljning oktober vård- och omsorgsnämnden

8 Detaljbudget 2018 för vård- och omsorgsnämnden

9 Riktlinjer för parboende i särskilt boende 2017

10 Svar på motion (S), Bygg nya äldreboenden på Värmdö

11 Svar på motion (S) Utred Sveriges första demensby

12 Yttrande till IVO avseende övervägande om ansökan om utdömande av särskild avgift

Dnr: 2017VON/0127

För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen.