Din position: Hem > Värmdö kommun > Vård- och omsorgsstyrelsen > Sammanträde 2013-06-13

Sammanträde 2013-06-13

Datum
Klockan
17:00
Plats
Kommunhuset Skogsbo, Kanholmsfjärden

4 Information: Verksamheten Boende LSS

5 Godkännande av hyresavtal Styrmannen (/Skärgårdsverksta´n lokalbehov)

6 Samverkan och samordning resultatenheterna hemtjänst

7 Yttrande över kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget 2014

8 Information: Kundtid i relation till arbetstid i hemtjänsten

9 Vård- och omsorgsstyrelsens plan för ekonomi i balans

Ärenden som behandlas stängt för allmänheten

10 Delgivningar

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (121 kb)

§24 Presentation: nya chefer

§25 Information: Verksamheten Boende LSS

§26 Godkännande av hyresavtal Styrmannen (Skärgårdsverkstan lokalbehov)

§27 Samordning och samverkan resultatenheterna hemtjänst

§28 Yttrande över kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget 2014

§29 Kundtid i relation till arbetstid inom hemtjänsten

§30 Vård- och omsorgsstyrelsens plan för ekonomi i balans

§31 Information från produktionschef

§32 Delgivningar och anmälningsärenden juni