Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2016-06-15

Sammanträde 2016-06-15

Datum
Klockan
08:00
Plats
Vidöstern

1 Fastställande av dagordning

4 Kånna 9:11, upphävande av föreläggande med vite om ovårdad fastighet.

5 Läkaren 6, ansökan om dispens för kvarvarande fogar med PCB.

6 Fabriken 5, ansökan om dispens för kvarvarande fogar med PCB.

7 Hammaren 25, ansökan om dispens för kvarvarande fogar med PCB.

8 Bolmsö-Horn 1:14, ansökan om strandskyddsdispens för brygga.

9 Värset 1:43, klagomål, störande vedeldning.

10 Yttrande om VA-planen till kommunsstyrelsen.

11 Beslut om planbesked för fastigheten Klockaren 8.

12 Granskning av detaljplan för Öjarp 1:33 med flera.

13 Beslut om samråd för detaljplan Torg 2:38 med flera i Lagans samhälle.

14 Loshult 1:55, ansökan om bygglov för nybyggnad av ett fritidshus samt rivning av befintligt.

15 Loshult 1:55, ansökan om bygglov för nybyggnad av gäststuga, olovligt utförd.

16 Torsborg 1:5, föreläggande med vite om åtgärder om tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

17 Löckna 2:7, ansökan om bygglov för nybyggnad av ett fritidshus.

18 Skyttens 1:2, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett bostadshus.

19 Hölminge 4:5, ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av ett fritidshus.

20 Bolmsö-Horn 1:4, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett teknikhus.

§95 Fastställande av dagordning

§96 Meddelande och information

§98 Kånna 9:11, upphävande av föreläggande med vite om ovårdad fastighet.

§99 Läkaren 6, ansökan om dispens för kvarvarande fogar med PCB.

§100 Fabriken 5, ansökan om dispens för kvarvarande fogar med PCB.

§101 Hammaren 25, ansökan om dispens för kvarvarande fogar med PCB.

§102 Bolmsö-Horn 1:14, ansökan om strandskyddsdispens för brygga.

§103 Värset 1:43, klagomål, störande vedeldning.

§104 Yttrande om VA-planen till kommunsstyrelsen.

§105 Beslut om planbesked för fastigheten Klockaren 8.

§106 Granskning av detaljplan för Öjarp 1:33 med flera.

§107 Beslut om samråd för detaljplan Torg 2:38 med flera i Lagans samhälle.

§109 Loshult 1:55, ansökan om bygglov för nybyggnad av ett fritidshus samt rivning av befintligt.

§110 Loshult 1:55, ansökan om bygglov för nybyggnad av gäststuga, olovligt utförd.

§111 Torsborg 1:5, föreläggande med vite om åtgärder om tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

§112 Löckna 2:7, ansökan om bygglov för nybyggnad av ett fritidshus.

§113 Skyttens 1:2, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett bostadshus.

§114 Hölminge 4:5, ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av ett fritidshus.

§115 Bolmsö-Horn 1:4, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett teknikhus.