Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-08-27

Sammanträde 2015-08-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Anmälan av medborgarförslag

a/ Hundrastgård vid Sjöängen
Dnr 1.2.4.253-2015

b/ Ramp för extremsporter
Dnr 1.2.4.249-2015

6 Svar på medborgarförslag om lekplats, utegym och framkomlighet på skogsstig vid Långbro park

Dnr 1.2.4.122 och 1.2.4.124-2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Svar på medborgarförslag om fler fantasifulla lekplatser i Älvsjö

Beslutsärenden

8 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Remissärenden

9 Motion (SD) om tiggeriförbud, ändring av stadens allmänna ordningsföreskrifter

- remiss från kommunstyrelsens finansrotel, KS 106-524/2015
Dnr 1.5.1.139-2015 (1/9)

10 Motion (FP) om att ta fram en strategi för hur förvaltningar och bolag kan flytta till ytterstaden

- remiss från kommunstyrelsens finansrotel, KS 106-534/2015
Dnr 1.5.1.140-2015 (1/9)

11 Motion (M) om upprätthållande av ordning och trygghet i stadens offentliga rum

- remiss från kommunstyrelsens finansrotel, KS 106-407/2015
Dnr 1.5.1.141-2015 (1/9)

12 Motion (FP) om ett breddat utbud av feriejobb

- remiss från kommunstyrelsen, KS 535/2015
Dnr 1.5.1.216-2015 (1/9)

13 Remiss av översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m.

- remiss från kommunstyrelsens socialrotel, KS 110-964/2015
Dnr 1.5.1.211-2015 (28/8)
Omedelbar justering

Anmälningsärenden

14 Hemtjänst i egen regi inom Älvsjö stadsdelsförvaltning

15 Ekonomisk månadsrapport per juli månad

17 Redovisning av delegationsbeslut

18 Protokoll från pensionärsrådet

19 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

20 Protokoll från förvaltningsgruppen

21 Information från förvaltningen

22 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

23 Protokoll från sociala delegationen

2015-6-25, 2015-08-06 och 2015-08-13

24 Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§6 Svar på två medborgarförslag om lekplats, utegym och framkomlighet på skogsstig vid Långbro park

§7 Svar på medborgarförslag om fler fantasifulla lekplatser i Älvsjö

§8 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnanden enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§9 Motion (SD) om tiggeriförbud, ändring av stadens allmänna ordningsföreskrifter

§10 Motion (FP) om att ta fram en strategi för hur förvaltningar och bolag kan flytta till ytterstaden

§11 Motion (M) om upprätthållande av ordning och trygghet i stadens offentliga rum

§12 Motion (FP) om ett breddat utbud av feriejobb

§14 Hemtjänst i egen regi inom Älvsjö stadsdelsförvaltning

§15 Ekonomisk månadsrapport per juli månad

§17 Redovisning av delegationsbeslut

§18 Protokoll från pensionärsrådet

§19 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

§20 Protokoll från förvaltningsgruppen

§21 Information från förvaltningen

§22 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

§23 Protokoll från sociala delegationen