Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2020-05-28

Sammanträde 2020-05-28

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A, Johanneshov

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

2 Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

3 Utegym Turingeparken i Örby

Skrivelser

5 Svar på skrivelse från (L) – Bygg studentbostäder ovanpå det nya Vård- och omsorgsboendet i Årsta

6 Svar på skrivelse från (V) – Generella effektiviseringar inom Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

7 Svar på skrivelse från (S), ( V) och (Fi) – Öppna Rågsveds fritidsgård

8 Svar på skrivelse från (S), (V) och (Fi) – Fryshusets verksamhet i Östberga

9 Svar på skrivelse från (S), (V) och (Fi) – Utöka och utveckla arbete med stadsdelsmammor

10 Svar på skrivelse från (V) – Kostenheten i Rågsved

12 Uppföljning inom omsorg om personer med funktionsnedsättning – Bränninge/Stureby/Örby korttidshem

13 Uppföljning inom omsorg om personer med funktionsnedsättning – gruppbostäderna i Vantör Attendo

14 Uppförande av nytt Årsta vård- och omsorgsboende på Årstavägen 112

15 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

16 Tillsyn av tobak, folköl och e-cigaretter 2019 och 2020

21 Ansökan om serveringstillstånd för restaurang Peony

22 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m. dnr EÅV 2020/2 (se pärm)
B. Delegationsbeslut, se pärm
C. Protokoll från pensionärsrådets sammanträde (sammanträdet för maj är inställt)
D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (sammanträdet för maj är inställt)
E. Protokoll från förvaltningsgruppen (utsändes senare)
F. Balanslista över nämndens uppdrag till förvaltningen, (delas ut på gruppmötet)

24 Stadsdelsdirektörens information

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

26 Begränsningar i umgänge enligt 14 § 2 st 1 p lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

27 Begränsningar i umgänge enligt 14 § 2 st 1 p lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

28 Anmälan av sociala delegationens protokoll