Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2016-11-10

Sammanträde 2016-11-10

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

Efter sammanträdet hålls nämndens årliga möte med rådet för funktionshinderfrågor,
ca kl Läs mer.... 17:30 - 18:00

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Sammanträdestider för exploateringsnämnden 2017 (A)

7 Anmälan av ekonomisk uppföljning oktober 2016 (A)

8 Motion (2016:82) från Stina Bengtsson och Jonas Naddebo (båda C) om möjlighet för medborgare och företag att bidra till stadsmiljön. Svar på remiss (A)

9 Länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning. Svar på remiss (A + Slk + Sbk + Mf + Tk)

10 Remiss av förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande. Anmälan av svar på remiss (A)

11 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Oslo 1, Molde 3 och Molde 4 i Husby till AB Svenska Bostäder (PU)

12 Överenskommelse om exploatering med försäljning av mark för bostäder inom fastigheten Snödroppen 28, del av Hässelby Villastad 28:1 och 29:10 i Hässelby Villastad med Svenska Hem i Bromma Mark XV AB och Svenska Hem i Bromma Mark IV AB (PU)

13 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheterna Mariehäll 1:10 och Mariehäll 1:62 med Veidekke Bostad AB, Lilla Kratsboda AB, Ardea Väst ekonomisk förening samt Ardea Syd ekonomisk förening (PU)

14 Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse för bostäder, centrum, handel, hotell och kontor inom fastigheten Hästskon 12 m.fl. på Norrmalm med Vasakronan Fastigheter AB (PU)

15 Exploateringsavtal med Bonava Södermalm AB avseende Tobaksmonopolet 3 på Södermalm (PU)

16 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder, resecentrum m.m. i projektet Älvsjö C (PU)

17 Markanvisning för industri inom fastigheterna Lönelistan 1, Lönelistan 2, Timpenningen 2 samt del av Västberga 1:1 i Västberga till FastPartner AB och Fastighetsbolaget Timpenningen 2 KB (PU)

18 Exploateringsavtal med AB Stockholmshem avseende Bottenstocken 11 i Gröndal (PU)

19 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom del av fastigheten Årsta 1:1 i Östberga med Ebab AB, Froj AB och Prolex film och video AB (PU)

20 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostäder inom fastigheten Gengasen 4 samt del av Örby 4:1 i Örby med Örby Centrum Fastighets AB. Genomförandebeslut (PU)

21 Markanvisning för förskola inom fastigheten Örby 4:1 i Bandhagen och Högdalen till SISAB Skolfastigheter AB (PU)

22 Områdesplanering för Hagsätra och Rågsved. Utredningsbeslut (PU)

23 Markanvisning för bostäder i projektet Fokus Skärholmen, delprojekt Södra Skärholmsvägen, inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 i Skärholmen till Stockholms kooperativa bostadsförening som ankarbyggherre (PU)

24 Markanvisning för bostäder i projektet Fokus Skärholmen, delprojekt Vårbergsvägen, inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 i Vårberg till ByggVesta AB som ankarbyggherre (PU)

25 Markanvisning för bostäder i projektet Fokus Skärholmen, delprojekt Ålgrytevägen, inom del av fastigheterna Amarantern 1, Neptuniordern 1, Konstnärsgillet 1 och del av Sätra 2:1 i Bredäng till Primula Byggnads AB och AB Svenska Bostäder som ankarbyggherrar (PU)

26 Markanvisning för bostäder i projektet Fokus Skärholmen, delprojekt Mälaräng, inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng och Mälarhöjden till HSB Bostad AB som ankarbyggherre (PU)

27 Markanvisning för bostäder i projektet Fokus Skärholmen, delprojekt Björksätravägen/Kråksätrabacken, inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Sätra till Byggnadsfirman Erik Wallin AB som ankarbyggherre (PU)

28 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Regnet 2 och Hammarbyhöjden 1:1 i Björkhagen till AB Svenska Bostäder (PU)

29 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen med ByggVesta AB och Vindpropellern AB. Genomförandebeslut (PU)

30 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till MA Living & Partners AB och Riksbyggen ekonomisk förening. Inriktningsbeslut (PU)

31 Utbyggnad av tunnelbanan till Barkarby, till Arenastaden via Hagastaden samt till Nacka och Söderort. Genomförandeavtal (SP + Tk)

33 Grönare Stockholm - Riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden. Svar på remiss (M&T)

34 Översyn av hastighetsgränser i Hässelby-Vällingby, Liljeholmen och Skärholmen respektive Översyn av hastighetsgränser på Södermalm, Älvsjö, Norrmalm och Östermalm. Anmälan av svar på remiss (M&T)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, Dnr E2016-00014

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2016-00043

§6 Sammanträdestider för exploateringsnämnden 2017, Dnr E2016-03276

§7 Anmälan av ekonomisk uppföljning oktober 2016, Dnr E2016-00288

§8 Motion (2016:82) av Stina Bengtsson och Jonas Naddebo (båda C) om möjlighet för medborgare och företag att bidra till stadsmiljön. Svar på remiss, Dnr E2016-02861

§9 Länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning. Svar på remiss, Dnr E2016-03082

§10 Remiss av förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2016-03255

§11 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Oslo 1, Molde 3 och Molde 4 i Husby till AB Svenska Bostäder, Dnr E2016-00883

§12 Överenskommelse om exploatering med försäljning av mark för bostäder inom fastigheten Snödroppen 28, del av Hässelby Villastad 28:1 och 29:10 i Hässelby Villastad med Svenska Hem i Bromma Mark XV AB och Svenska Hem i Bromma Mark IV AB, Dnr E2014-02180

§13 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheterna Mariehäll 1:10 och Mariehäll 1:62 med Veidekke Bostad AB, Lilla Kratsboda AB, Ardea Väst ekonomisk förening samt Ardea Syd ekonomisk förening, Dnr E2016-01648

§14 Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse, för bostäder, centrum, handel, kontor och hotell inom fastigheten Hästskon 12 på Norrmalm med Vasakronan Fastigheter AB, Dnr E2014-00709

§15 Exploateringsavtal med Bonava Södermalm AB avseende Tobaksmonopolet 3 på Södermalm, Dnr E2016-03233

§16 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder, resecentrum m.m. i projektet Älvsjö C, Dnr E2016-02972

§17 Markanvisning för industri inom fastigheterna Lönelistan 1, Lönelistan 2, Timpenningen 2 samt del av Västberga 1:1 i Västberga till FastPartner AB och Fastighetsbolaget Timpenningen 2 KB, Dnr E2015-03783

§18 Exploateringsavtal med AB Stockholmshem avseende Bottenstocken 11 i Gröndal, Dnr E2015-00187

§19 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom del av fastigheten Årsta 1:1 i Östberga med Ebab AB, Froj AB och Prolex film och video AB, Dnr E2010-512-00187

§20 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostäder inom fastigheten Gengasen 4 samt del av Örby 4:1 i Örby med Örby Centrum Fastighets AB. Genomförandebeslut, Dnr E2015-02002

§21 Markanvisning för förskola inom fastigheten Örby 4:1 i Bandhagen och Högdalen till SISAB Skolfastigheter AB, Dnr E2016-01666

§22 Områdesplanering för Hagsätra och Rågsved. Utredningsbeslut, Dnr E2016-03214

§23 Markanvisning för bostäder i projektet Fokus Skärholmen, delprojekt Södra Skärholmsvägen, inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 i Skärholmen till Stockholms kooperativa bostadsförening som ankarbyggherre, Dnr E2016-02818

§24 Markanvisning för bostäder i projektet Fokus Skärholmen, delprojekt Vårbergsvägen, inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 i Vårberg till ByggVesta AB som ankarbyggherre, Dnr E2016-02816

§25 Markanvisning för bostäder i projektet Fokus Skärholmen, delprojekt Ålgrytevägen, inom del av fastigheterna Amarantern 1, Neptuniordern 1, Konstnärsgillet 1 och del av Sätra 2:1 i Bredäng till Primula Byggnads AB och AB Svenska Bostäder som ankarbyggherrar, Dnr E2016-02819

§26 Markanvisning för bostäder i projektet Fokus Skärholmen, delprojekt Mälaräng, inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng och Mälarhöjden till HSB Bostad AB som ankarbyggherre, Dnr E2016-02822

§27 Markanvisning för bostäder i projektet Fokus Skärholmen, delprojekt Björksätravägen/Kråksätrabacken, inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Sätra till Byggnadsfirman Erik Wallin AB som ankarbyggherre, Dnr E2016-02821

§28 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Regnet 2 och Hammarbyhöjden 1:1 i Björkhagen till AB Svenska Bostäder, Dnr E2015-03081

§29 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen med ByggVesta AB och Vindpropellern AB. Genomförandebeslut, Dnr E2015-03587

§30 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till MA Living & Partners AB och Riksbyggen ekonomisk förening. Inriktningsbeslut, Dnr E2016-03230

§31 Utbyggnad av tunnelbanan till Barkarby, till Arenastaden via Hagastaden samt till Nacka och Söderort. Genomförandeavtal, Dnr E2016-03252

§33 Grönare Stockholm - Riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden. Svar på remiss, Dnr E2016-02921

§34 Översyn av hastighetsgränser i Hässelby-Vällingby, Liljeholmen och Skärholmen respektive Översyn av hastighetsgränser på Södermalm, Älvsjö, Norrmalm och Östermalm. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2016-02316, E2016-02895