Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2023-02-23

Sammanträde 2023-02-23

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

8 Förslag till strategi för ett mer jämställt och jämlikt nyttjande av stadens spontanidrottsytor. Svar på remiss

9 Fyllnadsval av ledamöter till stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor för åren 2023-2026

10 Tillägg till markanvisningsavtal rörande ändrande ägarförhållanden för markanvisningar till ALM Equity AB med dotterbolag och ändring av solidariskt ansvarig part i flera projekt till Klövern AB

11 Överenskommelse om exploatering avseende tomträtten till fastigheten Arbetsbasen 3 i Västberga

12 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2022-10-20, § 15, om Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Västberga 1:1 och Likriktaren 7 till Resona Utveckling AB

13 Markanvisning för kontor inom del av fastigheten Västberga 1:1 till NCC Property Nittio AB

14 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Tempelriddarorden 1 och 2 i Bredäng till Stena Fastigheter Stockholm AB

15 Markanvisning för bostäder och handel till Stockholms Kooperativa Bostadsförening och markanvisning för sopsugsanläggning till Stockholm Avfall AB, inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 på Årstafältet, etapp 6

16 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder och lokaler inom del av fastigheterna Kylfacken 1, Kylfacket 2 och Johanneshov 1:1 i Johanneshov med Matstaden Fastighetsutveckling AB

17 Inriktningsbeslut för bostäder på Sparrmansvägen inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1

18 Markanvisning för bostäder inom fastigheten De Gamlas vänner 7 i Enskededalen till Micasa i Stockholm AB

19 Laglighetsprövning enligt kommunallagen av Exploateringsnämndens beslut 22-09-29 § 18, Överenskommelse om exploatering med försäljning respektive tomträtt, för bostäder inom fastigheten Skarpnäcks gård 1:1, del av fastigheterna Rustmästaren 2-5 samt fastigheten Byamännen 3 i Bagarmossen med AB Stockholmshem, [...]. Genomförandebeslut

20 Markanvisning för lagerlokal och industribyggnad samt överenskommelse om exploatering med tomträtt av del av fastigheten Skrubba 1:1 i Skrubba till Fastighets AB Vindkraften 2

21 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 och inom del av fastigheterna Äpplarö 2 och Äpplarö 3 i Farsta strand till AB Familjebostäder

22 Markanvisning för förskola inom fastigheten Hemmarö 2 i Farsta strand till Hemmarö 2 Fastigheter AB

23 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder och förskola inom fastigheten Liljeholmen 1:1 m.fl. vid Nybohovsbacken i Liljeholmen med Besqab, AB Svenska Bostäder och Skolfastigheter i Stockholm AB

24 Överenskommelse inför genomförande av exploatering för ny idrottsplats, Bällsta IP, inom fastigheterna Bällsta 1:13 och Bällsta 1:14 samt del av fastigheten Riksby 1:3 i Bällsta med fastighetskontoret. Genomförandebeslut

25 Markanvisning för idrott, utomhustennisbanor och kombinerad rugbyplan/fotbollsplan, inom fastigheten Ulvsunda 1:1 i Riksby. Samarbetsavtal. Godkännande av arrendeavtal inom fastigheten Ulvsunda 1:1 i Riksby

26 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeshov till Maxera Bostad Holding 13 AB. Inriktningsbeslut

27 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Eneby 1:1 i Eneby till Strand Eneby AB. Inriktningsbeslut

28 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Tackjärnet 1, Tackjärnet 3 och Tackjärnet 4 i Ulvsunda industriområde till Tackjärnet Ett AB, FBB Bromma TJ 3 Fastighet AB och BW Bromma Fastighets AB

29 Markanvisning för vård- och omsorgsboende inom fastigheten Ulvsunda 1:1 i Riksby till Micasa Fastigheter AB. Markanvisning för bostäder inom fastigheten Ulvsunda 1:1 i Riksby till AB Familjebostäder och ALFA Development AB

30 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Kristinebergs slott 11 i Kristineberg, Kungsholmen till Borätt AB

31 Tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering med försäljning av mark för bostäder inom fastigheten Klaksvik 1 i Kista med Magnolia projektbolag 122 AB

32 Yttrande i mål om laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2022-10-20, § 19, om markanvisning av fastigheten Ormen 9 och del av fastigheten Södermalm 7:87 på Södermalm till Centrum Anno 1647 AB

33 Markanvisning för transformatorstation inom fastigheten Mårtensdal 6 i Södra Hammarbyhamnen till Ellevio AB

34 Överenskommelse om exploatering med försäljning inom kvarter Starkströmmen 2 och 4 m.fl., i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm med Ankarspik 120 AB (Vasakronan) samt exploatering med tomträttsupplåtelse för driftdepå till Trafikverket. Genomförandebeslut

35 Tilläggsavtal till överenskommelser om exploatering med arrende samt överlåtelse av mark inom fastigheterna Skeppsholmsviken 9 och Djurgården 1:15 på Östermalm med Parks & Resorts Scandinavia AB och Aktiebolaget Gröna Lunds Tivoli

36 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för centrum-, kontors-, och hotelländamål inom fastigheten Orgelpipan 7 på Norrmalm med Hufvudstaden AB

37 Reningsverket 1 och Södra Hammarbyhamnen 1:37, Henriksdal, inbjudan till avgränsningssamråd inför tillståndsansökan vattenverksamhet och ändringstillståndsansökan miljöfarlig verksamhet inom fastigheterna Reningsverket 1 och Södra Hammarbyhamnen 1:37. Anmälan om svar på remiss

38 Skrivelse om nya inslag i stadsmiljön: laddstolpar, leveransboxar och elsparkcyklar. Svar på skrivelse från Henrik Nerlund, Skönhetsrådet

39 Hållbar dagvattenhantering, Nr 9, 2022. Svar på remiss

40 Försäljning av fastigheterna Ekerö-Nibbla 1:1, 1:2, 1:55. 1:56 och 1:57 i Ekerö kommun

41 Motion om ett tak i tomträttsavgälden för flerbostadshus och småhus. Svar på remiss

42 Projekt Slussen. Lägesredovisning projekt Ny bussterminal i Katarinaberget

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§8 Förslag till strategi för ett mer jämställt och jämlikt nyttjande av stadens spontanidrottsytor. Svar på remiss

§9 Fyllnadsval av ledamöter till stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor för åren 2023-2026

§10 Tillägg till markanvisningsavtal rörande ändrande ägarförhållanden för markanvisningar till ALM Equity AB med dotterbolag och ändring av solidariskt ansvarig part i flera projekt till Klövern AB

§11 Överenskommelse om exploatering avseende tomträtten till fastigheten Arbetsbasen 3 i Västberga

§12 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2022-10-20, § 15, om Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Västberga 1:1 och Likriktaren 7 till Resona Utveckling AB

§13 Markanvisning för kontor inom del av fastigheten Västberga 1:1 till NCC Property Nittio AB

§14 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Tempelriddarorden 1 och 2 i Bredäng till Stena Fastigheter Stockholm AB

§15 Markanvisning för bostäder och handel till Stockholms Kooperativa Bostadsförening och markanvisning för sopsugsanläggning till Stockholm Avfall AB, inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 på Årstafältet, etapp 6

§16 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder och lokaler inom del av fastigheterna Kylfacken 1, Kylfacket 2 och Johanneshov 1:1 i Johanneshov med Matstaden Fastighetsutveckling AB

§17 Inriktningsbeslut för bostäder på Sparrmansvägen inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1

§18 Markanvisning för bostäder inom fastigheten De Gamlas vänner 7 i Enskededalen till Micasa i Stockholm AB

§19 Laglighetsprövning enligt kommunallagen av Exploateringsnämndens beslut 22-09-29 § 18, Överenskommelse om exploatering med försäljning respektive tomträtt, för bostäder inom fastigheten Skarpnäcks gård 1:1, del av fastigheterna Rustmästaren 2-5 samt fastigheten Byamännen 3 i Bagarmossen med AB Stockholmshem, [...]. Genomförandebeslut

§20 Markanvisning för lagerlokal och industribyggnad samt överenskommelse om exploatering med tomträtt av del av fastigheten Skrubba 1:1 i Skrubba till Fastighets AB Vindkraften 2

§21 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 och inom del av fastigheterna Äpplarö 2 och Äpplarö 3 i Farsta strand till AB Familjebostäder

§22 Markanvisning för förskola inom fastigheten Hemmarö 2 i Farsta strand till Hemmarö 2 Fastigheter AB

§23 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder och förskola inom fastigheten Liljeholmen 1:1 m.fl. vid Nybohovsbacken i Liljeholmen med Besqab, AB Svenska Bostäder och Skolfastigheter i Stockholm AB

§24 Överenskommelse inför genomförande av exploatering för ny idrottsplats, Bällsta IP, inom fastigheterna Bällsta 1:13 och Bällsta 1:14 samt del av fastigheten Riksby 1:3 i Bällsta med fastighetskontoret. Genomförandebeslut

§25 Markanvisning för idrott, utomhustennisbanor och kombinerad rugbyplan/fotbollsplan, inom fastigheten Ulvsunda 1:1 i Riksby. Samarbetsavtal. Godkännande av arrendeavtal inom fastigheten Ulvsunda 1:1 i Riksby

§26 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeshov till Maxera Bostad Holding 13 AB. Inriktningsbeslut

§27 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Eneby 1:1 i Eneby till Strand Eneby AB. Inriktningsbeslut

§28 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Tackjärnet 1, Tackjärnet 3 och Tackjärnet 4 i Ulvsunda industriområde till Tackjärnet Ett AB, FBB Bromma TJ 3 Fastighet AB och BW Bromma Fastighets AB

§29 Markanvisning för vård- och omsorgsboende inom fastigheten Ulvsunda 1:1 i Riksby till Micasa Fastigheter AB. Markanvisning för bostäder inom fastigheten Ulvsunda 1:1 i Riksby till AB Familjebostäder och ALFA Development AB

§30 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Kristinebergs slott 11 i Kristineberg, Kungsholmen till Borätt AB

§31 Tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering med försäljning av mark för bostäder inom fastigheten Klaksvik 1 i Kista med Magnolia projektbolag 122 AB

§32 Yttrande i mål om laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2022-10-20, § 19, om markanvisning av fastigheten Ormen 9 och del av fastigheten Södermalm 7:87 på Södermalm till Centrum Anno 1647 AB

§33 Markanvisning för transformatorstation inom fastigheten Mårtensdal 6 i Södra Hammarbyhamnen till Ellevio AB

§34 Överenskommelse om exploatering med försäljning inom kvarter Starkströmmen 2 och 4 m.fl., i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm med Ankarspik 120 AB (Vasakronan) samt exploatering med tomträttsupplåtelse för driftdepå till Trafikverket. Genomförandebeslut

§35 Tilläggsavtal till överenskommelser om exploatering med arrende samt överlåtelse av mark inom fastigheterna Skeppsholmsviken 9 och Djurgården 1:15 på Östermalm med Parks & Resorts Scandinavia AB och Aktiebolaget Gröna Lunds Tivoli

§36 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för centrum-, kontors-, och hotelländamål inom fastigheten Orgelpipan 7 på Norrmalm med Hufvudstaden AB

§37 Reningsverket 1 och Södra Hammarbyhamnen 1:37, Henriksdal, inbjudan till avgränsningssamråd inför tillståndsansökan vattenverksamhet och ändringstillståndsansökan miljöfarlig verksamhet inom fastigheterna Reningsverket 1 och Södra Hammarbyhamnen 1:37. Anmälan om svar på remiss

§38 Skrivelse om nya inslag i stadsmiljön: laddstolpar, leveransboxar och elsparkcyklar. Svar på skrivelse från Henrik Nerlund, Skönhetsrådet

§39 Hållbar dagvattenhantering, Nr 9, 2022. Svar på remiss

§40 Försäljning av fastigheterna Ekerö-Nibbla 1:1, 1:2, 1:55. 1:56 och 1:57 i Ekerö kommun

§41 Motion om ett tak i tomträttsavgälden för flerbostadshus och småhus. Svar på remiss

§42 Projekt Slussen. Lägesredovisning projekt Ny bussterminal i Katarinaberget