Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-05-21

Sammanträde 2015-05-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll.

Medborgarförslag

2 Medborgarförslag om vedeldad sjöbastu vid Ekensbergs varv

Beslutsärenden

3 Fördelning av verksamhetsbidrag 2015

5 Budgethållningsåtgärder efter prognosticerat underskott i tertialrapport 1

6 Barngruppernas storlek inom förskolan

8 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning

Remissärenden

9 Serveringstillstånd för restaurang Zocalo

Yttrande till socialnämnden
Dnr 171-2015-1.5.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Serveringstillstånd för restaurang Viken By The Sea

Yttrande till socialnämnden
Dnr 206-2015-1.5.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Serveringstillstånd för restaurang Mezze House

Yttrande till socialnämnden
Dnr 215-2015-1.5.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

12 Protokoll från pensionärsrådet

13 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

14 Protokoll från förvaltningsgruppen

15 Förteckning över inkomna skrivelser

16 Anmälan av tjänstemannabeslut

17 Nämndens och förvaltningens frågor

Balanslista över inkomna skrivelser från nämnden

Slutet sammanträde

18 Gemensam upphandling av jourhemsverksamhet för Stockholms stad

Godkännande av förfrågningsunderlag
Dnr 132-2015-2.2.1 Omedelbar justering

19 Nedläggning av faderskapsutredning

20 Nedläggning av faderskapsutredning

21 Nedläggning av faderskapsutredning

22 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll från 7 maj och 18 maj 2015.

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Medborgarförslag om vedeldad sjöbastu vid Ekensbergs varv

§5 Budgethållningsåtgärder efter prognostiserat underskott i tertialrapport 1

§8 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning

§9 Serveringstillstånd för restaurang Zocalo

§10 Serveringstillstånd för restaurang Viken By The Sea

§11 Serveringstillstånd för restaurang Mezze House

§13 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§15 Förteckning över inkomna skrivelser

§16 Anmälan av tjänstemannabeslut

§17 Nämndens och förvaltningens frågor

§22 Anmälan av sociala delegationens protokoll