Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-05-19

Sammanträde 2016-05-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

1 Val av justerare och dag för justering

3 Ändringar inom Axelsberg vård- och omsorgsboende

4 Tillsyn av detaljhandel med tobak och folköl i Hägersten-Liljeholmen

5 Delegation enligt LVM och förordnande enligt LVU till Socialjouren

Remissärenden

6 Personalpolicy för Stockholms stad

7 Låt fler forma framtiden!

Yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 158-2016-1.5.1 Omedelbar justering

Anmälningsärenden

8 Anmälan av Stockholms stads handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare

9 Protokoll från pensionärsrådet

10 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

11 Protokoll från förvaltningsgruppen

12 Förteckning över inkomna skrivelser

13 Anmälan av tjänstemannabeslut

14 Nämndens och förvaltningens frågor

Balanslista över inkomna skrivelser från nämnden.

Slutet sammanträde

15 Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1/2016

16 Nedläggning av faderskapsutredning

17 Nedläggning av faderskapsutredning

18 Nedläggning av faderskapsutredning

19 Yttrande över ansökan om adoption

20 Yttrande över ansökan om adoption

21 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll från 21 april och 3 maj 2016

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Ändringar inom Axelsberg vård- och omsorgsboende

§8 Anmälan av Stockholms stads handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare

§12 Förteckning över inkomna skrivelser

§13 Anmälan av tjänstemannabeslut

§14 Nämndens och förvaltningens frågor

§15 Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1 för 2016

§16 - 18 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

§19 - 20 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § FB

§21 Anmälan av sociala delegationens protokoll