Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-11-24

Sammanträde 2016-11-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

Tema Så arbetar Stadsrevisionen
David Winks och Susann Jensen Engström informerar

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Aktivitetsområde för barn och unga

4 Redovisning av demokratimedel

Remissärenden

5 Grönare Stockholm - riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden

6 Upprättelse för barnbrudar

7 Detaljplan för Hägersten 2:5 avloppsledning Mälarpassagen-Sickla

8 Serveringstillstånd Fruängsgårdens Servicehus

Yttrande till socialnämnden
Dnr 537-2016-1.5.2
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

9 Protokoll från pensionärsrådet

10 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

11 Protokoll från förvaltningsgruppen

12 Förteckning över inkomna skrivelser

13 Anmälan av tjänstemannabeslut

15 Nämndens och förvaltningens frågor

Balanslista över inkomna skrivelser från nämnden.

Slutet sammanträde

16 Nedläggning av faderskapsutredning

17 Nedläggning av faderskapsutredning

18 Yttrande över ansökan om adoption

19 Yttrande över ansökan om adoption

20 Yttrande över ansökan om adoption

21 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll från 2, 8, 10 och 18 november 2016.

§1 Val av justerare och dag för justering

§5 Grönare Stockholm - riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden

§8 Serveringstillstånd Fruängsgårdens Servicehus

§12 Förteckning över inkomna skrivelser

§13 Anmälan av tjänstemannabeslut

§16 och 17 Nedläggning av faderskapsutredning

§18 och 19 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § FB

§20 Anmälan av sociala delegationens protokoll