Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2016-09-20

Sammanträde 2016-09-20

Datum
Klockan
17:30
Plats
Stockholms stadshus - Drätselsalen

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde 2016-06-21 justerat den 2016-06-21

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut. Anmäls på lista. Original finns i pärm.

5 Övriga anmälningsärenden.

A. Protokoll från funktionshindersrådets sammanträde 2016-06-15 samt
sammanträde 2016-08-25.
B. Förnyat samråd för vattenverksamhet för bergrumsgarage Hjorthagen.
Kontorsyttrande. Dnr 01.06/698/2016.
C. Svar på remiss - Stockholms stads program för evenemang. Dnr 01.06/795/2016. Kontorsyttrande
D. Granskningsrapport Farsta Tennisklubb. Dnr 01.04/771/2016.
E. Skrivelse från Hammarby Ishockey - dubbelhall på Sätra IP. Dnr
03.01/683/2016.
F. Idrottsförvaltningens FH-råds yttrande över ”Remiss gällande Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad”, dnr 01.06/721/2016.

7 Liljeholmsbadet - redovisning teknisk status.

8 Ombyggnad och upprustning av Vällingby sim- och idrottshall. Reviderat utredningsbeslut. Dnr 08.01.01/447/2015.

9 Vinterprogram säsongen 2016-2017. Dnr 03.01/844/2016.

10 Uppförande av träningshall för skridsko och bandy på Gubbängens IP. Inriktningsbeslut. Dnr 08.01.01/1411/2015.

11 Svar på remiss om Motion (2016:54) om en mer meningsfull fritidsverksamhet för barn och unga. Dnr 01.06/629/2016.

12 Svar på remiss om Strategi för Fossilbränslefritt Stockholm 2040. Dnr 01.06/677/2016. Kommer senare.

13 Svar på remiss Internationell strategi för Stockholms stad. Dnr 01.06/746/2016.

15 Svar på remiss om Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen - Stockholms stad. Dnr 01.06/757/2016.

16 Svar på remiss "Gör Stockholms stad till pilotkommun för införandet av ett tre-terminsystem". Dnr 01.06/563/2016.

17 Idrottsnämndens ungdomsledarstipendium. Dnr 04.01/104/2016.

18 Övriga frågor.

Tema för nämnden blir "Evenemangsfrågor". Anette Craas från idrottsförvaltningen presenterar detta efter nämndens sammanträde.

§112 Fastställande av dagordningen

§113 Anmälan av justerat protokoll

§114 Justering av dagens protokoll

§115 Anmälan av delegationsbeslut

§118 Liljeholmsbadet - lägesrapport

§119 Upprustning och ombyggnad av Vällingby sim- och idrottshall - reviderat utredningsbeslut

§121 Uppförande av träningshall för skridsko och bandy på Gubbängens IP - inriktningsbeslut

§124 Internationell strategi för Stockholms stad

§127 Gör Stockholms stad till pilotkommun för införandet av ett treterminssystem

§128 Idrottsnämndens ungdomsledarstipendium 2016