Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2019-02-19

Sammanträde 2019-02-19

Datum
Klockan
16:00
Plats
Eatery Luma Park, Hammarby Sjöstad

2 Anmälan av justerat protokoll från idrottsnämndens föregående sammanträde

3 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

4 Övriga anmälningsärenden:

A. Åkeshov sim- och idrottshall, slutrapport
B. Protokoll från januari 2019 för Rådet för funktionshinderfrågor
Dnr 01.03/108/2019
C. Tjänsteresa till Tokyo i samband med konståknings VM 2019
Dnr 01.02/107/2019
D. Anmälan av nytt dataskyddsombud för idrottsnämnden enligt Europeiska unionens dataskyddsförordning
Dnr 01.02/110/2019

6 Inhyrning av Liljeholmshallarna

7 Ungdomsledarstipendier 2019

§1 Godkännande av föredragningslista

§2 Anmälan av justerat protokoll från föregående sammanträde

§3 Val av justerare och tid för justering