Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2023-10-24

Sammanträde 2023-10-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hantverkargatan 3, Glasbruket

1 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

2 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom idrottsförvaltningen:

A. Studieresa för förvaltningschef
B. Riktlinjer för helgöppethållande på idrottsförvaltningens anläggningar

3 Anmälningsärenden:

A. Funktionshinderrådets protokoll
B. Förslag till detaljplan för Stora Sköndal etapp 2a i stadsdelen Sköndal, Farsta - granskningssvar på remiss
C. Förslag till ny detaljplan för område vid Blåsutvägen i stadsdelen Johanneshov - granskningssvar på remiss
D. Samrådsyttrande avseende detaljplaneförslag för
fastigheten Lövholmen 12 m.fl. i stadsdelen
Liljeholmen - svar på detaljplan
E. Förslag till detaljplan för Hjorthagen 1:3, Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden, Ropstensslingan 1 i stadsdelen Hjorthagen - granskningsyttrande
F. Nybyggnation av tennishall med tillhörande cafeverksamhet, Hellas tennis, på Södermalm -svar på detaljplan
G. Ny ishall Mälarhöjdens IP, Västberga 1:1, lägesrapport

9 Kompletterande brand- och konstruktionsåtgärder på Farsta IP, Farsta 2:1 , inriktningsbeslut