Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2013-12-17

Sammanträde 2013-12-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Verksamhetsplan 2014 Stadsarkivet

SSA Dnr 1.2-18758/13 Dnr 1.1/4629/2013

6 Remissvar om den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010 - underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet

7 Remissvar om miljöförvaltningens förslag till Strategi för miljöbilar och drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm

Remisstid 20 december 2013

Dnr 1.1/3907/2013

8 Remissvar om Riktlinjer för idéburen stadsförbättring. Stadsarkivet

Remisstid 20 december 2013 SSA Dnr 1.6-18262/13 Dnr 1.1-4321/2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Remissvar om Riktlinjer för idéburen stadsförbättring. Kulturförvaltningen

Remisstid 20 december 2013 Dnr 1.1/4321/2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Remissvar av motion (2013:56) från Ewa Larsson (MP) om samarbete och samordning för utveckling och förädling av områdena kring Skarpnäcks gård, Skarpa by

Remisstid 31 januari 2014 Dnr 1.1/4302/2013

11 Upprustning och utveckling Medborgarhuset. Inriktningsbeslut Upphandling av arkitekt och extern projektledning till Medborgarhuset. Genomförandebeslut

12 Fördelning av stöd till studieförbund 2014-2016

13 Positionspapper för kulturnämndens EU-samarbete

SSA Dnr 1.6-18764/13 Dnr 1.1/4227/2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Förskottsutbetalning av stöd till lokalförvaltande organisationer

15 Ny referensgrupp för bedömning av kultur- och utvecklingsstöd

16 Stöd till KulturDirekt för 2014

17 Fyllnadsval av ledamot i kulturnämndens arkivutskott

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§3 Anmälningsärenden december 2013 Dnr 1.1/75/2013

§4 Verksamhetsplan 2014 Stadsarkivet SSA Dnr 1.2-18758/13 Dnr 1.1/4629/2013

§5 Verksamhetsplan 2014 Kulturförvaltningen Dnr 1.1/4630/2013

§6 Remissvar RUFS 2010 - underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet Dnr 4.0/3692/2013

§7 Remissvar om miljöförvaltningens förslag till Strategi för miljöbilar och drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm Dnr 1.1/3907/2013

§8 Remissvar om Riktlinjer för idéburen stadsförbättring.

§9 Remissvar om Riktlinjer för idéburen stadsförbättring.

§10 Remissvar av motion (2013:56) från Ewa Larsson (MP) om samarbete och samordning för utveckling och förädling av områdena kring Skarpnäcks gård, Skarpa by Dnr 1.1/4302/2013

§11 Upprustning och utveckling Medborgarhuset.

§12 Fördelning av stöd till studieförbund 2014-2016 Dnr 6.1/3956/2013

§13 Positionspapper för kulturnämndens EU-samarbete SSA Dnr 1.6-18764/13 Dnr 1.1/4227/2013

§14 Förskottsutbetalning av stöd till lokalförvaltande organisationer Dnr 6.1/4399/2013

§15 Ny referensgrupp för bedömning av kultur- och utvecklingsstöd Dnr 6.1/4443/2013

§16 Stöd till KulturDirekt för 2014 Dnr 6.1/4618/2013

§17 Fyllnadsval av ledamot i kulturnämndens arkivutskott Dnr 1.1/226/2013

§18 Övriga frågor