Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2014-04-08

Sammanträde 2014-04-08

Datum
Klockan
15:30
Plats
Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Stadsarkivets underlag för budget 2015 med inriktning 2016 och 2017

6 Hanteringsordning för stadens synnerligen värdefulla byggnader. Genomförandebeslut

7 Remissvar om motion av Eivor Karlsson (MP) om ett monument över Förintelsens romska offer

8 Remissvar om strategi för ökad cykling i Stockholms stad. Remisstid 25 april

9 Remissvar om Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019. Remisstid 25 april 2014

10 Kulturförvaltningens remissvar om krav- och behovsanalys angående gemensam it-service, GS-IT

11 Stadsarkivets remissvar om krav- och behovsanalys angående gemensam it-service, GS-IT

13 Svar på skrivelse om åtgärder mot kraftigt höjda ateljéhyror

14 Flytt av kulturförvaltningens administrativa lokaler till Rinkeby. Genomförandebeslut

15 Remissvar angående detaljplan - Ny gångbro över Djurgårdsbrunnsviken, Djurgården 1:1, Norra Djurgården 1:1

16 Utveckling och upprustning av fastigheterna Stadsgården 1 och del av Södermalm 6:38, Stockholms stadsmuseum. Genomförandebeslut.

17 Övriga frågor och information.

- Information om El Sistema - Johanna Linnaeus
- Information om Barnkulturåret - Anna Klynning
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (206 kb)

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§3 Anmälningsärenden mars 2014 Dnr 1.1/79/2014

§4 Stadsarkivets underlag för budget 2015 med inriktning 2016 och 2017 Dnr 1.2-4368/14

§5 Kulturförvaltningens underlag för budget 2015 med inriktning 2016 och 2017 Dnr.

§6 Hanteringsordning för stadens synnerligen värdefulla byggnader.

§7 Remissvar om motion om ett monument över Förintelsens romska offer Dnr 3.2/1298/2014

§8 Remissvar om strategi för ökad cykling i Stockholms stad Dnr 1.1/1067/2014

§9 Remissvar om Stockholms stads kemikalieplan 2014 -2019 Dnr 1.1/119/2014

§10 Remissvar om krav- och behovsanalys för gemensam it-service, GS-IT Dnr 2.3/1198/2014

§11 Stadsarkivets remissvar om krav- och behovsanalys angående gemensam it-service, GS-IT Dnr 1.6-4366/14

§12 Uppdrag till kulturnämnden att analysera hyres- och bidragssituationen i den kulturella sektorn Dnr 1.1/956/2014

§13 Svar på skrivelse om åtgärder mot kraftigt höjda ateljéhyror Dnr 6.1/5268/2013

§14 Flytt av kulturförvaltningens administrativa lokaler till Rinkeby.

§15 Remissvar angående Detaljplan angående ny gångbro över Djurgårdsbrunnsviken, Djurgården 1:1, Norra Djurgården 1:1 Dnr 4.1/1316/2014

§16 Utveckling och upprustning av fastigheterna Stadsgården 1 och del av Södermalm 6:38, Stockholms stadsmuseum.

§17 Information och övriga frågor