Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2018-06-12

Sammanträde 2018-06-12

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen, Stockholms stadshus

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Dnr 1.1/31/2018
a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2018-04-05 - 2018-06-01
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2018-06-05 - publiceras senare
c) Protokoll arkivutskottet 2018-06-07 - inställt
d) Kulturdirektörens beslut enligt delegation
e) Stadsarkivariens beslut enligt delegation
f) Kulturförvaltningens månadsrapport maj - publiceras senare
g) Stadsarkivets månadsrapport maj
h) Anmälan av ordförandes beslut enligt delegation - Ansökan om medel från Vetenskapsrådet, dnr 3.7/2014/2018

4 Fossilbränslefri organisation 2030. Svar på remiss från kommunstyrelsen

5 Upphandling av schemasystem

6 Information om hur kulturnämnden genom kulturförvaltningen behandlar personuppgifter

Dnr 1.1/2096/2018 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Ny referensperson för bedömning av kultur- och utvecklingsstöd

Dnr 6.1/1954/2018 Omedelbar justering Konfidentiellt ärende
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Konfidentiellt ärende

10 Stockholms stads kulturstipendium för unga. Förslag på 2018 års mottagare

Dnr 6.2/570/2018
Omedelbar justering.
Postas.

11 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§4 Fossilbränslefri organisation 2030. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§5 Upphandling av schemasystem

§6 Information om hur kulturnämnden genom kulturförvaltningen behandlar personuppgifter

§7 Kulturstöd till det fria kulturlivet. Förslag från 350 000 kr

§8 Stöd till Stockholms Kvinnohistoriska

§9 Ny referensperson för bedömning av kultur- och utvecklingsstöd

§10 Stockholms stads kulturstipendium för unga. Förslag på 2018 års mottagare

§11 Information och övriga frågor