Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2021-03-09

Sammanträde 2021-03-09

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stadsarkivet (Hyllan) och digitalt

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Dnr 1.1/27/2021

a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2021-01-28 – 2021-02-26
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2021-03-02
c) Protokoll arkivutskottet 2021-03-03 (publiceras senare)
d) Protokoll förvaltningsgruppen 2021-03-01
e) Protokoll Stockholms konstråd nr 1/2021 2021-02-18
f) Delegationsbeslut fattade vid kulturförvaltningen
g) Stadsarkivariens beslut enligt delegation
h) Information om Kulan 2020, dnr 6.4/4129/2020

6 Motion om indraget bidrag för studieförbundet Ibn Rushd, KS 2020/1123. Svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Samlokalisering av medborgarkontor och bibliotek i Tensta centrum. Genomförandebeslut

Dnr: 1.1/1435/2020

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nya referenspersoner för bedömning av stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang

Dnr: 6.1/871/2020

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Upphandling av konstnärlig gestaltning, Södermalmstorg

11 Hemställan till kommunfullmäktige om att staden införskaffar operatörs-ID för drönare

Dnr: 1.1/1076/2021

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Dataskyddsombud för Stadsarkivet

13 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av föregående protokoll

§6 Motion om indraget bidrag för studieförbundet Ibn Rushd, KS 2020/1123. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§7 Samlokalisering av medborgarkontor och bibliotek i Tensta Centrum. Genomförandebeslut

§9 Nya referenspersoner för bedömning av stöd till till konstnärlig produktion och kulturarrangemang

§10 Upphandling av konstnärlig gestaltning, Södermalmstorg

§11 Hemställan till kommunfullmäktige om att staden införskaffar operatörs-ID för drönare

§12 Dataskyddsombud för Stadsarkivet

§13 Information och övriga frågor