Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde i Stockholms Hamn AB 2022-05-25

Sammanträde i Stockholms Hamn AB 2022-05-25

Datum
Klockan
09:00
Plats
Lokalen Port View i Värtaterminalen, Värtahamnen

Förhinder/återbud: anmäls till Angeliqa Karlernäs på tel. nr 08-670 27 00,
mobil nr 070-7 Läs mer...70 27 00 eller e-post angeliqa.karlernas@stockholmshamnar.se.

3 Föregående protokoll (utsänd)

4 Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)

7 Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för 2021 (utsänd)

8 Nybyggnation av slusskontor i Victoriaslussen; investeringsbeslut (utsänd)

9 Kajrenovering Söder Mälarstrand; investeringsbeslut (utsänd)

10 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (utsänd)

11 Stadsgemensam visselblåsarfunktion (utsänd) NY

13 Rapporter

a. Slutrapport projekt ”Bo på båt” (utsänd)
b. Finansrapport (föredragande Alexandra Lindström )
c. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson )

14 Övriga frågor

a. Kommande möten:
onsdagen den 8 juni 2022 kl. 9.00 (om behov finns)
onsdagen den 7 september 2022 kl. 9.00 (om behov finns)