Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2012-12-12

Sammanträde 2012-12-12

Datum
Klockan
16:30
Plats
Sessionssalen på Torsgatan 26

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 8 november 2012 (båda).

BESLUTSÄRENDEN

3 Policyer för Stockholm Vatten koncernen (SV AB).

4 Nominering till styrelsen för Svenskt Vatten (SV AB).

5 Anpassning av stadens projektstyrningsmetod till bolagens verksamhet (båda).

6 Remiss av Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om styrmedel för rening i kommunala reningsverk (SV VA AB).

7 Anskaffning av ej miljöklassat arbetsfordon (SV VA AB).

8 UV-anläggning för Västra verket, Norsborg (SV VA AB).

9 Renovering av skorstenen Henriksdal (SV VA AB).

10 Projekt Ny intagsledning till Lovö vattenverk (SV VA AB).

11 Projekt Vattenpumpstation Strömvägen (SV VA AB).

12 Exploatering Gladö Kvarn (SV VA AB).

13 Exploatering Västra Länna (SV VA AB).

14 Edsvikens Vattensamverkan (SV AB).

15 Fullmakt vid upphandling av koncerngemensamt ekonomisystem (SV AB)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

16 Information från revisorerna (båda).

17 Lägesredovisning ang. uppdrag till VD (SV AB).

20 Nyckeltalsrapport - 6-stad (SV VA AB).

21 Kommande ärenden till styrelsen (båda).