Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2007-04-19

Sammanträde 2007-04-19

Datum
Klockan
15:30
Plats

1 Val av justerare samt tid för protokollets justering

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträden 2007-02-22, 2007-02-28 och 2007-03-15

3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp, FVG 6/2007 samt protokoll från FVG-Ö 2007-04-11

4 Anmälan av beslut i kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

5 Anmälningsärenden

6 Öppna möten i utbildningsnämnden

Svar på skrivelser från Roger Mogert (s) och Inger Stark (v)
Bordlagt i utbildningsnämnden 2007-03-15
(tidigare utsänt)
Dnr: 07-014/415:2,416:1

7 Utseende av utbildningsnämndens representant till Stockholms konstråd

(utsänt)
Dnr:07-011/42:36
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Yttrande över Stadsarkivets rapport från inspektion hos Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

(utsänt)
Dnr: 07-042/547:1
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Underlag till utbildningsnämndens budget för 2008 och inriktning för 2009 och 2010

12 Omorganisation av Utbildningsförvaltningen

(utsänt)
Dnr 07-041/534:4
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Skolgång för asylsökande barn

Svar på skrivelse
(utsänt)
Dnr 07-611/477:2
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Reviderat förslag till beräkningsmodell för särskolan i Stockholms län

Omedelbar justering
Svar på remiss från kommunstyrelsen
(utsänt)
Dnr 07-114/418:2
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Motion (2007:5) om rätt till heltidstjänst för stadens anställda

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Omedelbar justering
(utsänt)
Dnr 07-200/528:2

15 Pengsystem inom kommunal vuxenutbildning och sfi i Stockholms stad - inriktningsbeslut

(utsänt)
Dnr 07-431/752:1
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Motion (2007:1) om förbättring av romers situation.

Svar på remiss från kommunstyrelsen
(utsänt)
Dnr 07-611/450:2)

16 Skriftlig information om elevers kunskapsutveckling och sociala utveckling - stödmaterial till Stockholms skolor

17 Gemensamt datum för överföring från förskolan till förskoleklass och skolbarnomsorg

18 Resursfördelningssystem för grundskolan, förskoleklassen, särskolan, skolbarnomsorgen och öppen fritidsverksamhet