Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2007-05-30

Sammanträde 2007-05-30

Datum
Klockan
16:30
Plats
Sammanträdesrummet Insikten Utbildningsförvaltningen Hantverkargatan 2 F

1 A Val av justerare samt tid för protokollets justering

3 Anmälan av protokoll från utbildnings förvaltningens förvaltningsgrupp, FVG 7/2007

6 Använda marknadskrafter för en bättre miljö i stadens upphandlings- och valfrihetssytem

Omedelbar justering
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Bordlagt i utbildningsnämnden 2007-05-15
(tidigare utsänt)
Dnr:07-350/775:2

7 Anmälan av rapport "Sambandet mellan grundskolebetyg och gymnasiebetyg läsåret 2005/06"

Bordlagt i utbildningsnämnden 2007-05-15
(tidigare utsänt)
Dnr 07-400/1088:1

8 Anmälan av skolundersökning i förskoleklass och tillhörande fritidshem

(utsänt)
Dnr:07 -113/922:1
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Anmälan av skolundersökning i skolår 3 och tillhörande fritidshem

(utsänt)
Dnr 07-411/1198:1
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Anmälan av skolundersökning i skolår 6 och 9

(utsänt)
Dnr: 07-411/1201:1
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Anmälan av brukarundersökning i ESS-gymnasiet våren 2007

(utsänt)
Dnr 07-421/1199:1
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Anmälan av "Skolan grymt bra!!" - Elever tycker till om Stockholms kommunala och fristående gymnasiesärskolor 2007

(utsänt)
Dnr: 07-411/1202:1
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Svar på skrivelse från Roger Mogert (s) ang. avveckling av skolor,

Skrivelse från Anna Fredriksson (mp) och Inger Stark (v) ang. att inkludera föräldrar och elever i skollokalplaneringen och Inger Stark (v) och Susanna Brolin (v) ang. nedläggning av kommunala skolor
(utsänt)
Dnr 07-321/976:39
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Verksamhetsplan 2 2007 och budget för utbildningsnämnden

Omedelbar justering
(utsänt)
Dnr 07-102/124:5
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Delegationsordning för utbildningsnämnden

(utsänt)
Dnr 07-013/333:16
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Anmälan av Stockholms gymnaiseundersökning läsåret 2006/2007