Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2013-12-19

Sammanträde 2013-12-19

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2013-11-28

3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 2013-11-26, 2013-12-03 och 2013-12-10

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

Beslutsärenden

6 Verksamhetsplan 2014 för utbildningsnämnden

Dnr 13-102/7965
(omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
6 Bilaga 01 Schablongrundande samt interkommunala barn och elever 2014.pdf (203 kb) 6 Bilaga 02 Obligatoriska bilagor UtbN.pdf (240 kb) 6 Bilaga 03 Anslagsenheter 2014.pdf (208 kb) 6 Bilaga 04 Kommunala grund- och gymnasieskolor 2014,.pdf (178 kb) 6 Bilaga 05 Elevpeng grundskola, fritidsklubb, fritidshem inkl tillägg för särskoleelver i fritidshem.pdf (207 kb) 6 Bilaga 06 Interkommunal ersättning grundskola 2014.pdf (190 kb) 6 Bilaga 07 Interkommunal ersättning grundsärskola 2014.pdf (285 kb) 6 Bilaga 08 a Resursfördelning verksamhetsstöd elever i behov av särskilt stöd grundskola nya systemet.pdf (201 kb) 6 Bilaga 08 b Resursfördelning verksamhetsstöd elever i behov av särskilt stöd grundskola gamla systemet.pdf (291 kb) 6 Bilaga 09 Elevpeng för grundsärskola inklusive skolskjuts 2014.pdf (197 kb) 6 Bilaga 10 Ersättning fristående grundsärskola 2014.pdf (289 kb) 6 Bilaga 11 Elevpeng för gymnasieskola, egen regi.pdf (332 kb) 6 Bilaga 12 Ersättning till fristående gymnasieskola.pdf (340 kb) 6 Bilaga 13 a Interkommunal prislista gymnasieskola inom KSL.pdf (342 kb) 6 Bilaga 13 a Interkommunal prislista gymnasieskola, inom KSL.pdf (342 kb) 6 Bilaga 13 b Interkommunal prislista gymnasieskola, utanför KSL.pdf (341 kb) 6 Bilaga 14 Elevpeng gymnasiesärskola, egen regi 2014.pdf (269 kb) 6 Bilaga 15 Elevpeng gymnasiesärskola, fristående 2014.pdf (277 kb) 6 Bilaga 16 Interkommunal prislista, gymnasiesärskola 2014.pdf (270 kb) 6 Bilaga 17 Ersättning för modersmål till grundskola och gymnasieskola 2014.pdf (199 kb) 6 Bilaga 18 Regler för resultatenheter.pdf (187 kb) 6 Bilaga 19 Modell för prissättning av uppdragsavdelningens tjänster.pdf (136 kb) 6 Bilaga 20 a och b Riktlinjer och fördelning av investeringsmedel.pdf (420 kb) 6 Bilaga 21 Prislista serviceförvaltningen 2014.pdf (293 kb) 6 Bilaga 22 Prislista IT 2014.pdf (295 kb) 6 Bilaga 23 Aktivitetsplan upphandling 2014.pdf (103 kb) 6 Bilaga 24 Internkontrollplan med risk- och väsentlighetsanalys 2014.pdf (273 kb) 6 Bilaga 25 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2015.pdf (412 kb) 6 Bilaga 26 Byggnadsprojekt som färdigställs 2014.pdf (84 kb) 6 Bilaga 27 a Ansökan ytterstadsmedel Hässelbyakademien.pdf (748 kb) 6 Bilaga 27 b Ansökan ytterstadsmedel Bredängsakademien.pdf (744 kb)

7 Rätt att teckna utbildningsnämndens firma samt rätt att beordra utbetalning av pengar

8 Yttande över revisionsrapport (nr 9/2013) Kommunala uppföljningsansvaret för 16-19-år

10 Tillfälliga lokaler för Midsommarkransens grundskola

Dnr 13-324/7942
(omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Delegation av beslutanderätt i upphandling av hantverkstjänster

12 Avsaknaden av slutbetyg i gymnasiet

13 Ersättning och tillsyn av barn i grundskolan på kvällar och helger

14 Unga som varken arbetar eller studerar - statistik, stöd och samverkan (SOU 2013:74)

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 001-1650/2013
Dnr 13-425/7696
(omedelbar justering)

15 Lika rättigheter för eleverna i Stockholms skolor

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 322-1224/2013
Dnr 13-400/5918
(omedelbar justering)

16 Riktlinjer för idéburen stadsförbättring

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 319-754-2013
Dnr 13-015/7629
(omedelbar justering)

17 Strategi för miljöbilar och drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 001513/2013
Dnr 13-030/7116
(omedelbar justering)

18 Föreläggande förenat med vite gällande AB Parts & Paomees, Förskola Lilla Europaskolan Renstiernas gata 12

19 Föreläggande förenat med vite gällande AB Parts & Paomees, Europaskolan i Vasastan, Luntmakargatan 101

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2013-11-28

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 2013-11-26, 2013-12-03 och 2013-12-10

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§6 Verksamhetsplan 2014 för utbildningsnämnden

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
6 Bilaga 01 Schablongrundande samt interkommunala barn och elever 2014.pdf (203 kb) 6 Bilaga 02 Obligatoriska bilagor UtbN.pdf (240 kb) 6 Bilaga 03 Anslagsenheter 2014.pdf (208 kb) 6 Bilaga 04 Kommunala grund- och gymnasieskolor 2014,.pdf (178 kb) 6 Bilaga 05 Elevpeng grundskola, fritidsklubb, fritidshem inkl tillägg för särskoleelver i fritidshem.pdf (207 kb) 6 Bilaga 06 Interkommunal ersättning grundskola 2014.pdf (190 kb) 6 Bilaga 07 Interkommunal ersättning grundsärskola 2014.pdf (285 kb) 6 Bilaga 08 a Resursfördelning verksamhetsstöd elever i behov av särskilt stöd grundskola nya systemet.pdf (201 kb) 6 Bilaga 08 b Resursfördelning verksamhetsstöd elever i behov av särskilt stöd grundskola gamla systemet.pdf (291 kb) 6 Bilaga 09 Elevpeng för grundsärskola inklusive skolskjuts 2014.pdf (197 kb) 6 Bilaga 10 Ersättning fristående grundsärskola 2014.pdf (289 kb) 6 Bilaga 11 Elevpeng för gymnasieskola, egen regi.pdf (332 kb) 6 Bilaga 12 Ersättning till fristående gymnasieskola.pdf (340 kb) 6 Bilaga 13 a Interkommunal prislista gymnasieskola inom KSL.pdf (342 kb) 6 Bilaga 13 a Interkommunal prislista gymnasieskola, inom KSL.pdf (342 kb) 6 Bilaga 13 b Interkommunal prislista gymnasieskola, utanför KSL.pdf (341 kb) 6 Bilaga 14 Elevpeng gymnasiesärskola, egen regi 2014.pdf (269 kb) 6 Bilaga 15 Elevpeng gymnasiesärskola, fristående 2014.pdf (277 kb) 6 Bilaga 16 Interkommunal prislista, gymnasiesärskola 2014.pdf (270 kb) 6 Bilaga 17 Ersättning för modersmål till grundskola och gymnasieskola 2014.pdf (199 kb) 6 Bilaga 18 Regler för resultatenheter.pdf (187 kb) 6 Bilaga 19 Modell för prissättning av uppdragsavdelningens tjänster.pdf (136 kb) 6 Bilaga 20 a och b Riktlinjer och fördelning av investeringsmedel.pdf (420 kb) 6 Bilaga 21 Prislista serviceförvaltningen 2014.pdf (293 kb) 6 Bilaga 22 Prislista IT 2014.pdf (295 kb) 6 Bilaga 23 Aktivitetsplan upphandling 2014.pdf (103 kb) 6 Bilaga 24 Internkontrollplan med risk- och väsentlighetsanalys 2014.pdf (273 kb) 6 Bilaga 25 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2015.pdf (412 kb) 6 Bilaga 26 Byggnadsprojekt som färdigställs 2014.pdf (84 kb) 6 Bilaga 27 a Ansökan ytterstadsmedel Hässelbyakademien.pdf (748 kb) 6 Bilaga 27 b Ansökan ytterstadsmedel Bredängsakademien.pdf (744 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§6_prot_20131219.pdf (262 kb)

§7 Rätt att teckna utbildningsnämndens firma samt rätt att beordra utbetalning av pengar

§8 Yttande över revisionsrapport (nr 9/2013) Kommunala uppföljningsansvaret för 16-19-år

§10 Tillfälliga lokaler för Midsommarkransens grundskola

§11 Delegation av beslutanderätt i upphandling av hantverkstjänster

§14 Unga som varken arbetar eller studerar - statistik, stöd och samverkan (SOU 2013:74)

§18 Föreläggande förenat med vite gällande AB Parts & Paomees, Förskola Lilla Europaskolan Renstiernas gata 12

§19 Föreläggande förenat med vite gällande AB Parts & Paomees, Europaskolan i Vasastan, Luntmakargatan 101