Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2015-02-19

Sammanträde 2015-02-19

Datum
Klockan
16:30
Plats
Hantverkargatan 2F,plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 29 januari 2015

3 Anmälan av protokoll från antagningsdelegerade från den 18 december 2014

4 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 10 februari 2015

5 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

6 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

9 Genomförandeförslag för ombyggnad av byggnaden Farsta gymnasium till grundskola - etapp 1

11 Kränkande behandling i skolan

Dnr 1.6.1-10228/2014 (Omedelbar justering)

12 Systematiskt miljöarbete - Miljöeffektiva transporter

13 Stockholms stads arbete med sverigefinska minoritetsfrågor

14 Lägesrapport 2 från projekt Skolfam

15 Strukturerat skolstöd inom Pilotprojekt samverkan skola och socialtjänst, PPSS

16 Ansökan om utdömande av vite

Dnr 4.2.2-22/2015 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för personalföreträdare.

17 Ansökan om utdömande av vite

Dnr 4.2.2-27/2015 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för personalföreträdare.

18 Ansökan om bidrag för studier vid svensk skola i utlandet

Dnr 5.4.3-192/2015 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för personalföreträdare.

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 29 januari 2015

§3 Anmälan av protokoll från antagningsdelegerade från den 18 december 2014

§4 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 10 februari 2015

§5 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§6 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§15 Strukturerat skolstöd inom Pilotprojekt samverkan skola och socialtjänst, PPSS

§16 Ansökan om utdömande av vite

§17 Ansökan om utdömande av vite

§18 Ansökan om bidrag för studier vid svensk skola i utlandet