Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2016-12-15

Sammanträde 2016-12-15

Datum
Klockan
16:30
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 24 november 2016

3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 6 december 2016

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

Beslutsärenden

7 Verksamhetsplan 2017 för utbildningsnämnden

8 Genomförandebeslut för nybyggnation av skola i Midsommarkransen

10 Genomförandebeslut för anpassning av hus S på campus Konradsberg

14 Skolbiblioteksplan för Stockholms skolor och förskolor 2017-2020

17 Samverkansavtal om NIU-utbildningar med kommuner utanför den regionala samverkan

18 Stockholms stads handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret

19 Delegation i upphandling av idrottsutrustning

Dnr 2.4.2-9250/2016 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Införandet av Skolplattform Stockholm

Svar på skrivelse från Lotta Edholm (L), Cecilia Brinck (M), John Kåberg (C) och Christian Carlsson (KD)
Dnr 1.1.3-8875/2016

21 Stöd till Storkyrkobadet

Svar på skrivelse från Lotta Edholm (L), Cecilia Brinck (M)
Dnr 1.1.3-8870/2016

22 Remiss Vision 2040 - Ett Stockholm för alla

Svar på remiss från kommunstyrelsen, 119-1401/2015
Dnr 1.6.1-9334/2016 (Omedelbar justering)

23 Politisk information i skolan - ett led i demokratiuppdraget (SOU 2016:4)

Svar på remiss från kommunstyrelsen, 110-1751/2016
Dnr 1.6.1-9253/2016

24 Säkra skolornas långsiktiga verksamhetsförutsättningar

Svar på remiss till kommunstyrelsen, 106-1028/2016
Dnr 1.6.1-7932/2016 (Omedelbar justering)

25 Inrättande av förberedelseskola för nyanlända barn och ungdomar

Svar på remiss från kommunstyrelsen, 106-1128/2016
Dnr 1.6.1-7792/2016 (Omedelbar justering)

26 Ett samlat grepp om stadens arbete med tolkning

Svar på remiss från kommunstyrelsen, 106-986/2016
Dnr 1.6.1-7862/2016

27 Anmälan till Statens Skolinspektion

Dnr 3.3.2-9249/2016 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för personalföreträdare

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 24 november

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 6 december 2016

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§7 Verksamhetsplan 2017 för utbildningsnämnden

§14 Skolbiblioteksplan för Stockholms skolor och förskolor 2017-2020

§17 Samverkansavtal om NIU-utbildningar med kommuner utanför den regionala samverkan

§19 Delegation i upphandling av idrottsutrustning

§23 Politisk information i skolan - ett led i demokratiuppdraget (SOU 2016:4)

§27 Anmälan till Statens Skolinspektion