Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-05-18

Sammanträde 2017-05-18

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 6 april 2017

3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens antagningsdelegerade den 18 april 2017

4 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 5, 10 och 25 april samt den 9 maj 2017

5 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

6 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

8 Genomförandebeslut HIN-projektet, etapp 3

Enkelt avhjälpta hinder i stadens skolors publika lokaler Dnr 2.6.3-20/2017, 2.6.3-21/2017, 2.6.3-22/2017, 2.6.3-33/2017, 2.6.3-23/2017, 2.6.3-32/2017, 2.6.3-31/2017, 2.6.3-35/2017, 2.6.3-27/2017, 2.6.3-25/2017, 2.6.3-28/2017, 2.6.3-26/2017, 2.6.3-30/2017, 2.6.3-29/2017, 2.6.3-34/2017 (Omedelbar justering)

10 Inriktningsbeslut för om- och nybyggnad vid Gustav Vasa Skola

11 Inriktningsbeslut om om- och nybyggnation vid Lillholmsskolan

12 Inriktningsbeslut för om- och nybyggnad vid Enskedeskola

13 Ändring av namn på skolenhet

15 Eventuell flytt av European Medicines Agency (EMA) till Stockholm

Beskrivning av möjligheter och utmaningar gällande skolplacering för barn till anställda på EMA Dnr 1.3.1-3207/2017

16 Delegation i upphandling av vaktmästeri- och receptionstjänst vid central förvaltning

Dnr 2.4.2-9687/2016 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Vaccinationskrav för förskoleplats

Svar på skrivelse från Lotta Edholm m.fl. (L) och John Kåberg (C)
Dnr 1.1.3-2021/2017

18 Vidareutbildning för lärare

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-1835/2016 Dnr 1.6.1-10065/2016 (Omedelbar justering)

19 Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20)

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr: 110-544/2017 Dnr 1.6.1-2331/2017 (Omedelbar justering)

20 Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-551/2017 Dnr 1.6.1-2478/2017 (Omedelbar justering)

21 Förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 141-776/2017 Dnr 1.6.1-3300/2017 (Omedelbar justering)

23 Yttranden till förvaltningsrätten avseende överklaganden från Inspira Förskolor och Skolor AB

Dnr 1.8.1-59/2017, 1.8.1-60/2017, 1.8.1-61/2017 (Omedelbar justering) Ej närvarorätt för arbetstagarrepresentanter

24 Yttrande i mål om laglighetsprövning av anställningsbeslut

Dnr 1.8.1-3081/2017 (Omedelbar justering) Ej närvarorätt för arbetstagarrepresentanter

25 Prövning av rektors beslut om avstängning av elev i gymnasieskolan

Dnr 4.3.1-2626/2017 (Omedelbar justering) Ej närvarorätt för arbetstagarrepresentanter

26 Prövning av rektors beslut om avstängning av elev i gymnasieskolan

Dnr 4.3.1-3363/2017 (Omedelbar justering) Ej närvarorätt för arbetstagarrepresentanter

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 2 februari 2017

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens antagningsdelegerade den 18 april 2017

§4 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 5, 10 och 25 april samt den 9 maj 2017

§5 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

§6 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§10 Inriktningsbeslut för om- och nybyggnad vid Gustav Vasa Skola

§12 Inriktningsbeslut för om- och nybyggnad vid Enskedeskola

§13 Ändring av namn på skolenhet

§16 Delegation i upphandling av vaktmästeri- och receptionstjänst vid central förvaltning

§19 Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20)

§21 Förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.

§23 Yttranden till förvaltningsrätten avseende överklaganden från Inspira Förskolor och Skolor AB

§24 Yttrande i mål om laglighetsprövning av anställningsbeslut

§25 Prövning av rektors beslut om avstängning av elev i gymnasieskolan

§26 Prövning av rektors beslut om avstängning av elev i gymnasieskolan