Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-08-24

Sammanträde 2017-08-24

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 15 juni 2017

3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens antagningsdelegerade den 29 juni 2017

4 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 12, 27 juni och den 15 augusti 2017.

5 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

6 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

7 Månadsrapport juli 2017

Beslutsärenden

8 Revidering av Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg i Stockholms stad

9 Revidering av Regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg i Stockholms stad

10 Inriktningsförslag för Skolgårdsutveckling 2017/2018

11 Genomförandeförslag för ombyggnad av Östra Reals gymnasium i samband med ombyggnaden av ventilationssystemet

13 Genomförandebeslut för del av idrottsfunktion på Anna Whitlocks gymnasium

Dnr 2.6.3-6841/2016 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Inriktningsbeslut nybyggnad av Idrottssal, Lillholmsskolan

17 Ändringar i delegationsordning för utbildningsnämnden

18 Anmälan till Förnyelsepriset 2017

Dnr 1.5.2-5625/2017 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Vidaredelegation av beslutanderätt i gemensam upphandling av statistiktjänster

Dnr 2.4.2-5478/2017 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Stadens arbete med barn i behov av särskilt stöd

Svar på skrivelse från Lotta Edholm (L), Cecilia Brinck (M), John Kåberg (C) och Christian Carlsson (KD) Dnr 1.1.3-4190/2017

21 Det ekonomiska läget i Stockholms grundskolor

22 Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44)

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-1110/2017 Dnr 1.6.1-5144/2017 (Omedelbar justering)

23 Bättre skydd mot diskriminering

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr. 110-958/2017 Dnr 1.6.1-4415/2017 (Omedelbar justering)

24 EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet (SOU 2017:49)

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr. 110-1031/2017 Dnr 1.6.1-4475/2017 (Omedelbar justering)

25 En ny kamerabevakningslag

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-1109/2017 Dnr 1.6.1-5133/2017 (Omedelbar justering)

26 Meddelarskyddslagen - fler verksamheter med stärkt meddelarskydd

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-1131/2017 Dnr 1.6.1-5345/2017 (Omedelbar justering)

27 Upphandling av gemensamt upphandlings- och avtalshaneringssystem

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 170-557/2017 Dnr 1.6.1-4772/2017 (Omedelbar justering)

28 Ansökan om medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt

Dnr 4.2.4-4392/2017 (Omedelbar justering)

29 Yttrande till förvaltningsrätten

Dnr 1.8.1-5415/2017 (Omedelbar justering)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 15 juni 2017

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens antagningsdelegerade den 29 juni 2017

§4 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 12, 27 juni och den 15 augusti 2017.

§5 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

§6 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§7 Månadsrapport juli 2017

§8 Revidering av Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg i Stockholms stad

§9 Revidering av Regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg i Stockholms stad

§11 Genomförandeförslag för ombyggnad av Östra Reals gymnasium i samband med ombyggnaden av ventilationssystemet

§13 Genomförandebeslut för del av idrottsfunktion på Anna Whitlocks gymnasium

§17 Ändringar i delegationsordning för utbildningsnämnden

§18 Anmälan till Förnyelsepriset 2017

§19 Vidaredelegation av beslutanderätt i gemensam upphandling av statistiktjänster

§22 Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44)

§24 EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet (SOU 2017:49)

§28 Ansökan om medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt

§29 Yttrande till förvaltningsrätten