Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2020-04-23

Sammanträde 2020-04-23

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 3 D, Lokal: Glasbruket (sammanträdena är ej öppna för allmänheten)

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll

2:1 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 14 april 2020

2:2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor den 6 april 2020

3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

5 Anmälan av beslut om stängning av ordinarie undervisning inom gymnasieskolan

6 Månadsrapport mars 2020

13 Yttrande över ansökningar om godkännande för internationell skola på grundskolenivå och rätt till bidrag för internationell skola på gymnasienivå

14 Anvisning för antagning till gymnasieskolan

16 Språkcentrum för nationella minoritetsspråk, avseende jiddisch och romani chib

17 Motion om behovet av långsiktiga medel för kompetensutveckling kopplat till kompetensförsörjningsbehovet

18 Spånga elever - övertagande av medelshantering

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll

§2:1 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 14 april 2020

§2:2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor den 6 april 2020

§3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

§4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§5 Anmälan av beslut om stängning av ordinarie undervisning inom gymnasieskolan

§6 Månadsrapport mars 2020

§13 Yttrande över ansökningar om godkännande för internationell skola på grundskolenivå och rätt till bidrag för internationell skola på gymnasienivå

§14 Anvisning för antagning till gymnasieskolan

§16 Språkcentrum för nationella minoritetsspråk, avseende jiddisch och romani chib

§17 Motion om behovet av långsiktiga medel för kompetensutveckling kopplat till kompetensförsörjningsbehovet

§18 Spånga elever - övertagande av medelshantering