Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2020-12-17

Sammanträde 2020-12-17

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 3D. Lokal: Glasbruket (sammanträdena är ej öppna för allmänheten)

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll

2:1 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 8 december 2020

2:2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor den 9 december 2020

3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

5 Månadsrapport november 2020

Beslutsärenden

6 Ändring i delegationsordning för utbildningsnämnden

10 Återkallelse av godkännande av huvudman för förskola

11 Återkallelse av godkännande av huvudman för förskola

12 Återkallelse av godkännande av huvudman för förskola

13 Motion om handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i alla Stockholms skolor

15 Motion om förskolans barngrupper – arbetsvillkoren för barn och personal

17 Motion om ett nytt digitaliseringsgymnasium

18 Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation (U2020/05409)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll

§3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

§4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§5 Månadsrapport november 2020

§10 Återkallelse av godkännande av huvudman för förskola

§11 Återkallelse av godkännande av huvudman för förskola

§12 Återkallelse av godkännande av huvudman för förskola

§18 Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation (U2020/05409)