Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2021-05-27

Sammanträde 2021-05-27

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten och digitalt via Skype (sammanträdena är ej öppna för allmänheten)

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll

2:1 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 18 maj 2021

2:2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor den 19 maj 2021

8 Verksamhetsanpassningar i Solbergaskolans kök och evakuering vid underhåll

10 Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program

11 Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven (SOU 2021:11)

- Remiss från kommunstyrelsen, KS 2021/471
Dnr. 1.6.1-2922/2021 (omedelbar justering)

12 Kameraövervakning i skolan

- Skrivelse från Kadir Kasirga (S) och Tina Kratz (V)
Dnr. 1.1.3 - 1313/2021

13 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev i gymnasieskolan

14 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev i gymnasieskolan

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll

§8 Verksamhetsanpassningar i Solbergaskolans kök och evakuering vid underhåll

§13 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev i gymnasieskolan

§14 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev i gymnasieskolan