Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2018-08-29

Sammanträde 2018-08-29

Datum
Klockan
08:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen

1 Fastställande av dagordning

2 Informationsärenden - rundvandring, presentation av nyanställda,

3 Resultat grundskolan läsår 2017/2018

4 Redovisning av antalet anmälningar läsåret 2017/2018 av

diskriminering/kränkande behandling avseende barn/elev - Hans Holmqvist, kl 10.10

5 Systematiskt kvalitetsarbete nr 2

6 Skolfrånvaro - Birgitta Bergsten, kl 10.35

7 Central elevhälsoplan - Birgitta Bergsten, kl 10.45

8 Ekonomisk information - Marie Steneland, kl 10.55

9 Slutlig antagning till Sunnerbogymnasiet

10 Lärarbehörighet

11 Ansökan för pedagogisk omsorg/ FORMA

- Nils-Göran Jonasson, kl 11.35

12 Motion angående förslag att införa datastödet Timecare inom

grundskolan - Nils-Göran Jonasson, kl 11.45

13 Motion om stöd till Lingbygdens friskola

- Nils-Göran Jonasson, k1 11.55

14 Motion skolskjuts till Lingbygdens elever

- Nils-Göran Jonasson, kl 12.05

16 Delegerande ärenden

Ordförande Stefan Willforss (C) Kallelse 2(2) Barn- och utbildningsnämnden Kallelse 1(2) Barn- och utbildningsnämnden

§117 Redovisning av antalet anmälningar läsåret 2017/2018 av diskriminering eller kränkande behandling avseende barn/elev

§118 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete 2018:2 om normer, värden och arbetsmiljö

§122 Information om slutlig antagning till gymnasieskolan läsåret 2018/2019

§125 Motion angående förslag att införa datastödet Timecare inom grundskolan

§129 Delegerande ärenden