Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-03-30

Sammanträde 2015-03-30

Datum
Klockan
17:30
Plats
Tingssalen Storgatan 26, Ljungby

1 . Utdelning av Ljungby kommuns jämställdhetspris 204.

2 . Information om de kommunala bolagens verksamheter.

3 . Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

4 . Inlämnande av motioner och interpellationer.

5 . Inlämnande av medborgarförslag.

6 . Framtida ägande av Sunnerbohov.

7 . Ram för nyupplåning 2015 samt omsättning av lån.

8 . Tilläggsanslag investeringar från 2014 -2015.

9 . Revidering av instruktion för kommunalråd.

10 . Revidering av policy för sponsring.

11 . Revidering av policy för information och kommunikation.

12 . Svar på motion angående information och kommunikation på kommunens hemsida.

13 . Revidering av reglementet för miljö och byggnämnden.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel Kungörelse
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (305 kb)

§12 Utdelning av Ljungby kommuns jämställdhetspris 2014

§13 Information om de kommunala bolagens verksamheter

§15 Inlämnande av motioner och interpellationer

§16 Inlämnande av medborgarförslag

§17 Framtida ägande av Sunnerbohov

§18 Ram för nyupplåning 2015 samt omsättning av lån

§19 Tilläggsanslag investeringar från 2014 till 2015

§20 Revidering av Instruktion för kommunalråd i Ljungby kommun

§21 Revidering av policy för sponsring

§22 Revidering av policy för information och kommunikation

§23 Svar på motion angående information och kommunikation på kommunens hemsida

§24 Revidering av reglementet för miljö-och byggnämnden