Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-11-23

Sammanträde 2015-11-23

Datum
Klockan
17:30
Plats
Tingssalen Storgatan 26, Ljungby

1 . Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

2 . Information av barn- och utbildningsnämnden.

3 . Uppföljning av Framtidsdagarna.

4 . Inlämnande av motioner och interpellationer.

5 . Svar på interpellation om flytt av fritidsgården.

6 . Svar på interpellation om vården av byggnaderna i hembygdsparken.

7 . Inlämnande av medborgarförslag.

8 . Redovisning av motioner som inte besvarats inom ett år

9 . Redovisning av medborgarförslag april-oktober 2015.

10 . Beslut om flytt av fritidsgården.

11 . Förändrad dokumentstruktur avseende tjänstledighet utanför lagar och avtal (upphörande av policy för införande av verksamhetsplan).

12 . Förändrad dokumentstruktur avseende bisysslor (upphörande av policy för införande av verksamhetsplan).

13 . Höjning av VA-taxa 2016.

14 . Höjning av taxor hos räddningstjänsten 2016.

15 . Revidering, inklusive höjning, av taxor för förskola och fritidshem.

16 . Höjning av taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen.

17 . Höjning av taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer.

18 . Höjning av taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken.

19 . Höjning av taxa genom ändring av N-faktorn i plan- och bygglovstaxan.

20 . Svar på motion om trygghetsboende vid Åbrinken.

21 . Svar på motion om att låta Ljungbys seniorer bestämma över sitt boende.

22 . Svar på motion om samhällsvägledare.

23 . Svar på motion om läxor i örat.

24 . Svar på motion om verktyget Vita jobb.

25 . Finansiering av åtgärder gällande Hjortsbergsskolan.

26 . Plats för kommunfullmäktiges sammanträden 2016.

27 . Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2016.

28 . Meddelanden.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel Kungörelse
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (312 kb)

§107 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund

§108 Information av barn- och utbildningsnämnden

§109 Uppföljning av Framtidsdagarna

§110 Inlämnande av motioner och interpellationer

§111 Svar på interpellation om flytt av fritidsgården

§112 Svar på interpellation om vården av byggnaderna i hembygdsparken

§113 Svar på interpellation om brottsförebyggande arbete i Ljungby kommun

§114 Inlämnande av medborgarförslag

§115 Redovisning av motioner som inte besvarats inom ett år

§116 Redovisning av medborgarförslag oktober 2015

§117 Beslut om flytt av fritidsgården

§118 Förändrad dokumentstruktur avseende tjänstledighet utanför lagar och avtal (upphörande av policy för införande av verksamhetsplan)

§119 Förändrad dokumentstruktur avseende bisysslor (upphörande av policy för införande av verksamhetsplan)

§120 Höjning av VA-taxa 2016

§121 Höjning av taxor hos räddningstjänsten 2016

§122 Höjning av taxa för förskola och fritidshem i Ljungby kommun

§123 Höjning av taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

§124 Höjning av taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer

§125 Höjning av taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken

§126 Ändring av N-faktorn i plan- och bygglovstaxan

§127 Svar på motion om trygghetsboende vid Åbrinken

§128 Svar på motion om att låta Ljungbys seniorer bestämma över sitt boende

§129 Svar på motion om samhällsvägledare

§130 Svar på motion om läxor i örat

§131 Svar på motion om verktyget Vita jobb

§132 Finansiering av åtgärder gällande Hjortsbergsskolan

§133 Plats för kommunfullmäktiges sammanträden 2016

§134 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2016