Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-03-21

Sammanträde 2016-03-21

Datum
Klockan
17:30
Plats
OBS! Konferensrummet i Ljungby Arena

1 . Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

2 . Information från de kommunala bolagen Ljungby Holding AB, Ljungby Utveckling AB, Ljungbybostäder AB och Ljungby Energi AB.

3 . Inlämnande av medborgarförslag.

4 . Inlämnande av motioner och interpellationer.

5 . Svar på interpellation om arbete och integration.

6 . Svar på motion om färgsättning av byggnader.

7 . Svar på motion om köttfri måndag.

8 . Svar på motion om utredning av kommunägd vindkraftspark.

9 . Svar på motion om underlag vid anställningar inom äldreomsorgen.

10 . Svar på motion om att avgiften till hyresgästföreningen bör vara en del av försörjningsstödet.

11 . Svar på motion om att införa ett fadderskapsprogram för flyktingar.

12 . Höjning av högkostnadsskydd.

13 . Tilläggsanslag investeringar.

14 . Ansökan om borgen för lån från Ljungby IF.

15 . Ansvarig utgivare för webb-tv-sändningar.

16 . Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning.

17 . Ändring av regler för Ljungby Ungdomsråd.

18 . Beslut om utbetalning av partistöd.

19 . Valärende - J Lundgren (M).

20 . Valärende - J Ahonen (V).

21 . Meddelanden.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel Kungörelse
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (412 kb)

§41 Allmänhetens och ledamöternas frågestund

§42 Fastställande av dagordning

§43 Information från de kommunala bolagen Ljungby Holding AB, Ljungby Utveckling AB, Ljungbybostäder AB och Ljungby Energi AB.

§44 Inlämnande av medborgarförslag

§45 Inlämnande av motioner och interpellationer.

§46 Svar på interpellation om arbete och integration

§47 Svar på motion om färgsättning av byggnader.

§48 Svar på motion om köttfri måndag.

§49 Svar på motion om utredning av kommunägd vindpark.

§50 Svar på motion om underlag vid anställningar inom äldreomsorgen.

§51 Svar på motion om att avgiften till hyresgästföreningen bör vara en del av försörjningsstödet.

§52 Svar på motion om att införa ett fadderskapsprogram för flyktingar.

§53 Höjning av högkostnadsskydd.

§54 Tilläggsanslag investeringar.

§55 Ansökan om borgen för lån - Ljungby IF.

§56 Ansvarig utgivare för webb-tv-sändningar.

§57 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning.

§58 Ändring av regler för Ljungby Ungdomsråd

§59 Beslut om utbetalning av partistöd.

§60 Valärende J Lundgren (M)