Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-09-26

Sammanträde 2016-09-26

Datum
Klockan
17:30
Plats
Ljungby Arena

1 . Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

2 . Information om barn- och utbildningsnämnden.

3 . Inlämnande av motioner och interpellationer.

4 . Inlämnande av medborgarförslag.

5 . Svar på motion om kommunal vindkraftpark.

6 . Inrättande av naturreservat i Kronoskogen.

7 . Utökad kommunal borgen för Friskis & Svettis avseende ombyggnation av fastigheten Lamellen 15 (Truckhallen)

8 . Delårsbokslut och budgetuppföljning juni.

9 . Policy för klimatanpassning

10 . Upphörande av personalpolicy vid missbruk av alkohol och andra droger

11 . Valärende - M Johansson (C) ersättare i kultur- och fritidsnämnden

12 . Valärende - ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden (S)

13 . Valärende - P Holst (M) ersättare i barn-och utbildningsnämnden

14 . Valärende - B-O Orvnäs (KB) ersättare i miljö- och byggnämnden

15 . Meddelanden.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel Kungörelse
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (389 kb)

§127 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

§128 Information om barn- och utbildningsnämnden

§129 Inlämnande av motioner och interpellationer

§130 Inlämnande av medborgarförslag

§131 Svar på motion om kommunal vindkraftspark

§132 Inrättande av naturreservat i Kronoskogen

§133 Utökad kommunal borgen för Friskis & Svettis avseende ombyggnation av fastigheten Lamellen 15 (Truckhallen)

§134 Delårsbokslut och budgetuppföljning juni

§135 Policy för klimatanpassning

§136 Upphörande av personalpolicy vid missbruk av alkohol och andra droger

§137 Valärende - M Johansson (C) ersättare i kultur- och fritidsnämnden

§138 Valärende - ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden

§139 Valärende P Holst (M) ersättare i barn- och utbildningsnämnden

§140 Valärende B-O Orvnäs (KB) ersättare i miljö- och byggnämnden