Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2017-06-19

Sammanträde 2017-06-19

Datum
Klockan
16:00
Plats
Ljungby Arena

OBS tiden!

1 . Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

2 . Inlämnande av motioner och interpellationer.

3 . Inlämnande av medborgarförslag.

4 . Förvärv av fastigheten Sågverket 1.

5 . Budget 2018 och plan 2019-2022.

6 . Instruktion till ombud vid 2017-års ordinarie årsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen samt för IHD Industrihotell AB.

7 . Svar på motion om hastigheter på vägar.

8 . Svar på motion om övergångsställen i Lidhult.

9 . Svar på motion om införandet av yrkesutbildning för invandrare (YFI).

10 . Svar på motion om att stoppa utomstående företags försäljning på kommunala skolor.

11 . Svar på motion om radioskugga.

12 . Svar på motion om fotbollsplan vid Astradskolan.

13 . Svar på motion om Janssons ängar.

14 . Höjning av taxa för förskola och fritidshem.

15 . Ansökan om borgen från föreningen Träna.

16 . Principöverenskommelse för tillämpning av kvalifikationstider och kostnadsfördelning vid omställningsstöd mellan Region Kronoberg och Ljungby kommun.

17 . Antal valkretsar i Kronobergs län.

18 . Antagande av nytt arkivreglemente (Sydarkivera).

19 . Årsredovisning för Märta Ljungbergs Donationsfond 2016.

20 . Årsredovisning för VoB Kronoberg 16.

21 . Valärende - J Gauffin (S).

22 . Valärende - representanter/ledamöter till Sunnerbo Samordningsförbund (Finsam).

23 . Meddelanden.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) Kungörelse
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (418 kb)

§52 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund

§53 Inlämnande av motioner och interpellationer

§54 Inlämnande av medborgarförslag

§55 Förvärv av fastigheten Sågverket 1

§56 Budget 2018 och plan 2019-2022

§57 Instruktion till ombud (Ljungby Holding AB-koncernen)

§58 Svar på motion om hastigheter på vägar

§59 Svar på motion om övergångställen i Lidhult

§60 Svar på motion om införandet av yrkesutbildningar för invandrare

§61 Svar på motion om företagsförsäljning på skolor

§62 Svar på motion om radioskugga

§63 Svar på motion om fotbollplan vid Astradskolan

§64 Svar på motion om Janssons ängar

§65 Höjning av taxa för förskola och fritdshem

§66 Ansökan om borgen från föreningen Träna

§67 Principöverenskommelse för tillämpning av kvalifikationstider och kostnadsfördelning vid omställningsstöd

§68 Antal valkretsar i Kronobergs län

§69 Antagande av nytt arkivreglemente (Sydarkivera)

§70 Årsredovisning för Märta Ljungbergs Donationsfond 2016

§71 Årsredovisning för VoB Kronoberg 2016

§72 Valärende - J Gauffin (S)

§73 Val av ersättare i Sunnerbo Samordningsförbund (FINSAM) för tiden 2017-07-01--2018-12-31