Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2018-06-18

Sammanträde 2018-06-18

Datum
Klockan
16:00
Plats
Ljungby Arena

OBS! tiden. Sammanträdet börjar kl. 16.00.

1 . Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

2 . Inlämnande av motioner och interpellationer.

3 . Inlämnande av medborgarförslag.

4 . Interpellation om analys av sjuktalen och dess ökade kostnader

6 . Svar på motion om mindre reningsverk.

7 . Svar på motion om att säkerställa vår dricksvattenförsörjning.

8 . Svar på motion om laxtrappa förbi kvarteret Aspebacken.

9 . Svar på motion om centralt placerad budget för rehabfrågor.

10 . Förvärv av fastigheten Stenbacken Nedre 1.

11 . Policy för offentlig konst.

12 . Policy för dataskydd - GDPR.

13 . Motion om att utreda golv till Ljungby arena.

14 . Återinförande av 11 sammanträden i kommunfullmäktige.

15 . Bokslut för donationsfonder 2017.

16 . Årsredovisning 2017 VoB Kronoberg.

17 . Meddelanden.

Ordförande, Ann-Charlotte Wiesel (M) KALLELSE
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (341 kb)

§63 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund

§64 Inlämnande av motioner och interpellationer

§65 Inlämnande av medborgarförslag

§66 Svar på interpellation om analys av sjuktalen och dess ökade kostnader

§67 Budget 2019 och plan 2020-2023

§68 Svar på motion om mindre reningsverk

§69 Svar på motion om att säkerställa vår dricksvattenförsörjning

§70 Svar på motion om laxtrappa förbi kvarteret Aspebacken

§71 Svar på motion om centralt placerad budget för rehabfrågor

§72 Förvärv av fastigheten Stenbacken Nedre 1 i Ljungby

§73 Policy för offentlig konst

§74 Policy för dataskydd

§75 Motion om inköp av golv till Ljungby Arena

§76 Återinförande av 11 sammanträden i kommunfullmäktige

§77 Bokslut för donationsfonder 2017

§78 Årsredovisning VoB Kronoberg 2017