Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2015-08-18

Sammanträde 2015-08-18

Datum
Klockan
08:00
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrum Bolmen

OBS! sammanträdet börjar 08.00 och inte 09.00 som står på kallelsen

1 Fastställande av dagordning.

2 Ansvar för skolskjutshandläggning (Kf).

3 Budget 2016 och plan 2017-2020 (Kf).

4 Bokslut för donationsfonder 2014 (Kf).

5 Förfrågan om särskild medlemsinsats 2015 Kommuninvest (Kf).

6 Utredning om raster och skolväg som en del av elevernas skoldag.

Svar på Tillägg till Budget 2015

7 Tillstyrkande eller avstyrkande av ansökan om tillstånd för etablering av vindkraftspark i Ljunga.

8 Policy för jämställdhet (Kf).

9 Verksamhetsplan för jämställdhetsintegrering 2015 (Ks).

10 Omdisponering av investeringsmedel 2015 till utbyggnad av trådlösa nätverk i skolor och förskolor (Ks).

11 Svar på motion om underlag vid anställningar inom äldreomsorgen (Kf).

12 Svar på medborgarförslag - gör om diskrummet på Västanå till ett kök för väntjänstens verksamhet (Ks).

13 Svar på motion om information på kommunens hemsida (Kf).

14 Svar på motion om översyn av delegationsreglerna (Kf).

15 Redovisning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen (Ks).

16 Svar på medborgarförslag om fiber i Lidhult (Ks).

17 Ljungby kommuns engagemang i Sustainable Småland.

21 Nytt från Region Kronoberg.

22 Redovisning av delegationsbeslut.

23 Redovisning av meddelanden.

Ordförande Magnus Gunnarsson Kallelse 1(2) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (280 kb)

§103 Fastställande av dagordning

§104 Ansvar för skolskjutshandläggning

§105 Budget 2016 och plan 2017-2020

§106 Bokslut för donationsfonder 2014

§107 Förfrågan om särskild medlemsinsats 2015 Kommuninvest

§108 Utredning om raster och skolväg som del av elevernas skoldag

§109 Tillstyrkande eller avstyrkande av ansökan om tillstånd för etablering av vindkraftspark i Ljunga

§110 Policy för jämställdhet

§111 Verksamhetsplan för jämställdhetsintegrering 2015

§112 Omdisponering av investeringsmedel 2015 för utbyggnad av trådlösa nätverk i skolor och förskolor

§113 Svar på medborgarförslag - gör om diskrummet på Västanå till ett kök för väntjänstens verksamhet

§114 Svar på motion om information på kommunens hemsida

§115 Svar på motion om översyn av delegationsreglerna

§116 Redovisning av kommunens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen

§117 Svar på medborgarförslag om fiber i Lidhult

§118 Informationsärenden

§119 Redovisning av delegationsbeslut

§120 Redovisning av meddelanden.