Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2015-11-10

Sammanträde 2015-11-10

Datum
Klockan
08:30
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrum Bolmen

1 Fastställande av dagordning

2 Förändrad dokumentstruktur avseende tjänstledighet utanför lagar och avtal (Kf).

3 Förändrad dokumentstruktur avseende bisysslor (Kf).

4 Erbjudande av personalbil till anställda (Ks).

5 Höjning av VA-taxa 2016 (Kf).

6 Höjning av taxor hos räddningstjänsten 2016 (Kf).

7 Taxa för förskola och fritidshem i Ljungby kommun (Kf).

8 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen (Kf).

9 Taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer (Kf). -

10 Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken (Kf).

11 Ändring av N-faktorn i plan- och bygglovstaxan (Kf).

12 Svar på motion om trygghetsboende vid Åbrinken (Kf).

13 Svar på motion om att låta Ljungbys seniorer bestämma över sitt boende (Kf).

14 Svar på motion om samhällsvägledare (Kf).

15 Svar på motion om läxor i örat (Kf).

16 Svar på motion om verktyget Vita jobb (Kf).

17 Åtgärder gällande Hjortsbergsskolan (Kf).

18 Överenskommelse om flyktingmottagande i Ljungby kommun (Ks).

19 Hyresbortfall för studentbostäder (Ks).

20 Webb-TV-sändningar av kommunfullmäktige (Kf).

21 Plats för kommunfullmäktiges sammanträden 2016 (Kf).

22 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2016 (Kf).

23 Revidering av sammanträdesdag för kommunstyrelsen 2016.

24 Yttrande på remiss - En kommunallag i framtiden (Ks).

25 Kommunledningsförvaltningens budget och förvaltningsmål 2016 (Ks).

26 Beslut om flytt av fritidsgården (Kf).

27 Budgetuppföljning efter september.

28 Komponentredovisning för anläggningstillgångar

29 Vägplan för E4 Ljungby - Toftanäs

30 Redovisning av utredning om förutsättningar för heltid som grund vid anställning, efter motion om ökad satsning för personal inom äldreomsorgen.

31 Intern kontroll avseende driftsäkerhet IT

35 Nytt från Region Kronoberg.

36 Redovisning av delegationsbeslut.

37 Redovisning av meddelanden.

Ordförande Magnus Gunnarsson Kallelse 1(2) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (283 kb)

§153 Förändrad dokumentstruktur avseende tjänstledighet utanför lagar och avtal

§154 Förändrad dokumentstruktur avseende bisysslor

§155 Erbjudande av personalbil till anställda

§156 Höjning av VA-taxa 2016

§157 Höjning av taxor hos räddningstjänsten 2016

§158 Höjning av taxa för förskola och fritidshem i Ljungby kommun

§159 Höjning av taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

§160 Höjning av taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer

§161 Höjning av taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken

§162 Ändring av N-faktorn i plan- och bygglovstaxan

§163 Svar på motion om trygghetsboende vid Åbrinken

§164 Svar på motion om att låta Ljungbys seniorer bestämma över sitt boende

§165 Svar på motion om samhällsvägledare

§166 Svar på motion om läxor i örat

§167 Svar på motion om verktyget Vita jobb

§168 Åtgärder gällande Hjortsbergsskolan

§169 Överenskommelse om flyktingmottagande i Ljungby kommun

§170 Hyresbortfall för studentbostäder

§171 Webb-TV sändningar av kommunfullmäktige

§172 Plats för kommunfullmäktiges sammanträden 2016

§173 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2016

§174 Revidering av sammanträdesdag för kommunstyrelsen 2016

§175 Yttrande på remiss - En kommunallag i framtiden

§176 Kommunledningsförvaltningens budget och förvaltningsmål 2016

§177 Beslut om flytt av fritidsgården

§178 Informationsärenden

§179 Redovisning av delegationsbeslut

§180 Redovisning av meddelanden