Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2016-01-12

Sammanträde 2016-01-12

Datum
Klockan
08:30
Plats
Bolmen

1 Fastställande av dagordning

2 Ändrade regler för årligt driftbidrag och särskilt bidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar (Kf).

3 Svar på motion om att sälja Bråna Gård (Kf).

4 Svar på motion om att köpa närproducerad och ekologisk mat (Kf).

5 Svar på motion om Ljungberga (Kf).

6 Höjd taxa för kost på korttidsboende (Kf).

7 Svar på motion om konsumentfrågor i skolan (Kf).

8 Svar på motion om att Ljungby kommuns högstadieelever gör studieresa till förintelseläger (Kf).

9 Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente (Kf).

10 Svar på motion om att införa kontaktpolitiker i kultur- och fritidsnämndens verksamheter (Kf).

11 Svar på motion om förbättrad integration (Kf).

12 Svar på två motioner om att bygga en skatepark i Ljungby centrum (Kf).

13 Aktualisering av policy och verksamhetsplan för kommunens finansverksamhet (Kf/Ks).

14 Ram för nyupplåning 2016 samt omsättning av lån (Kf).

15 Antagande av verksamhetsplan för behandling av personuppgifter (Ks).

16 Revidering av policy för arbetsmiljö (Kf).

17 Revidering av verksamhetsplan för jämställdhet (Ks).

18 Revidering av policy samt antagande av verksamhetsplan mot kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering (Kf).

19 Organisation för framtagande av lokalförsörjningsstrategi (Ks).

20 Svar på medborgarförslag om att ta fram paraply med Ljungbymotiv (Ks).

21 Svar på motion om allmänpolitiska debatter i kommunfullmäktige (Kf).

22 Revidering av upphandlingspolicyn (Kf).

23 Svar på motion om strategi för personer med särskilda behov på arbetsmarknaden (Kf).

25 Redovisning av utredningen om möjligheterna att förenkla eller ta bort biståndsbedömningen när det gäller särskilt boende.

26 Intern kontroll - förutsättningar för ekonomisk planering.

27 Rapportering av arbetet med revidering av bostadsförsörjningsplan.

30 Nytt från Region Kronoberg.

31 Redovisning av delegationsbeslut.

32 Redovisning av meddelanden.

Ordförande Magnus Gunnarsson Kallelse 1(2) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (281 kb)

§1 Fastställande av dagordning

§2 Ändrade regler för årligt driftbidrag och särskilt bidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar

§3 Svar på motion om Bråna Gård

§4 Svar på motion om att köpa närproducerad och ekologisk mat

§5 Svar på motion om Ljungberga

§6 Höjd taxa för kost på korttidsboende

§7 Svar på motion om konsumentfrågor i skolan

§8 Svar på motion om att Ljungby kommuns högstadieelever gör studieresa till förintelseläger

§9 Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente

§10 Svar på motion om att införa kontaktpolitiker i kultur- och fritidsnämndens verksamheter

§11 Svar på motion om förbättrad integration

§12 Svar på motioner om att bygga en skejtpark i Ljungby centrum

§13 Aktualisering av policy och verksamhetsplan för kommunens finansverksamhet

§14 Ram för nyupplåning 2016 samt omsättning av lån

§15 Antagande av verksamhetsplan för behandling av personuppgifter

§16 Revidering av policy för arbetsmiljö

§17 Revidering av verksamhetsplan för jämställdhet

§18 Revidering av policy samt antagande av verksamhetsplan mot kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering

§19 Organisation för framtagande av lokalförsörjningsstrategi

§20 Svar på medborgarförslag om att ta fram paraply med Ljungby-motiv

§21 Svar på motion om allmänpolitiska debatter i kommunfullmäktige

§22 Revidering av upphandlingspolicyn

§23 Svar på motion om strategi för personer med särskilda behov på arbetsmarknaden

§24 Informationsärenden

§25 Redovisning av delegationsbeslut

§26 Redovisning av meddelanden