Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2016-04-12

Sammanträde 2016-04-12

Datum
Klockan
08:00
Plats
Bolmen

1 Fastställande av dagordning

2 Utdelning av medel ur Dahlin-fonden (Ks).

3 Godkännande av byggnation av fastighet i kvarteret Nålen 4 (Kf).

4 Verksamhetsplan för Fairtrade City (Ks).

5 Försäljning av IHD Industrihotell AB (Kf).

6 Svar på remiss över bostadsförsörjningsplan från Halmstads kommun (Ks).

7 Begäran om tilläggsanslag för ombyggnation av Ljungberga plan 4 (Kf).

8 Överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Älmhults, Ljungby och Markaryds kommuner (Kf).

9 Svar på motion om att öppna nya möjligheter att rekrytera sjuksköterskor och undersköterskor till vår kommun (Kf).

10 Svar på motion om projekt med sex timmars arbetsdag på Brunnsgården (Kf).

11 Årsredovisning Ljungby kommun 2015 (Kf).

12 Instruktion till ombud vid 2016-års ordinarie årsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen samt för IHD Industrihotell AB (Kf).

13 Svar på remiss om kommunalt regelverk för färdtjänst (Ks).

14 Svar på remiss om kommunalt regelverk för riksfärdtjänst (Ks).

15 Revidering av arvodesreglemente för god man/förvaltare (Kf).

16 Svar på motion om aktivitetshus för ungdomar (Kf).

17 Svar på motion om att anlägga en hinderbana (Kf).

18 Redovisning av uppdraget att utreda arbetsutskottens vara eller icke vara (Kf).

19 Beslut om sammanträdeslokal för kommunfullmäktige augusti-december 2016 (Kf).

20 Rapportering om det faktiska flyktingmottagandet under 2016.

21 Rapportering av samtliga nämnders interkontroller 2015.

22 Redovisning av delegationsbeslut.

23 Redovisning av meddelanden.

Ordförande Magnus Gunnarsson Kallelse 1(2) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (287 kb)

§64 Fastställande av dagordning

§65 Utdelning av medel ur Dahlin-fonden

§66 Godkännande av byggnation av fastighet i kvarteret Nålen

§67 Verksamhetsplan för Fairtrade City

§68 Svar på remiss över bostadsförsörjningsplan från Halmstads kommun

§69 Begäran om tilläggsanslag för ombyggnation av Ljungberga plan 4

§70 Överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Älmhults, Ljungby och Markaryds kommer

§71 Svar på motion om att öppna nya möjligheter att rekrytera sjuksköterskor och undersköterskor till vår kommun

§72 Svar på motion om projekt med sex timmars arbetsdag på Brunnsgården

§73 Årsredovisning för Ljungby kommun 2015

§74 Instruktion till ombud vid 2016-års ordinarie årsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen samt för IHD Industrihotell AB

§75 Svar på remiss om kommunalt regelverk för färdtjänst

§76 Svar på remiss om kommunalt regelverk för riksfärdtjänst

§77 Revidering av arvodesreglemente för god man/förvaltare

§78 Svar på motion om aktivitetshus för ungdomar

§79 Svar på motion om att anlägga en hinderbana

§80 Redovisning av uppdraget att utreda arbetsutskottens vara eller icke vara

§81 Beslut om sammanträdeslokal för kommunfullmäktige augusti-december 2016

§82 Informationsärenden

§83 Redovisning av delegationsbeslut

§84 Redovisning av meddelanden